سیر قرآن و عهدین

بررسی سند قرائت حفص از عاصم (۲۲ ص)

بررسی سند قرائت حفص از عاصم

نویسندگان: فریده پیشوایی۱، محمدصادق یوسفی مقدم۲
فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های قرآنی، سال بیست و یکم، شماره ۱، پیاپی ۷۸، ص ۱۰۶ ـ۱۲۷

 

۱ طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم
۲ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

فرمت pdf برای استفاده در سیستم های مختلف  با نمایش ساختار اصلی کتاب

دانلود مقاله به فرمت pdf

 

چکیده

شهرت و رواج قرائت حفص از عاصم و مطابقت غالب قرآن­های موجود با این قرائت، بررسی سند آن را حائز اهمیت می‌سازد. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد دیدگاه­های موجود در این­باره می‌پردازد. در برخی منابع رجالی فریقین، ابوعبدالرحمن سلمی، عاصم و حفص تضعیف شده­ و عثمان یکی از مشایخ ابوعبدالرحمن است. بررسی­ها نشان می­دهد اثبات عثمانی بودن ابوعبدالرحمن نیازمند مستندات قوی است. تضعیفات عاصم در نقل حدیث نیز با توثیقاتش در قرائت متعارضند و تمرکز عاصم در قرائت بوده است. سرمنشأ تضعیفات حفص، اشتباه او با حفص بصری و أزدی و عدم نقل صحیح سخنان متقدمین است و وجود عثمان در سند این قرائت نیز بنا بر دلایلی مردود است. این نوشتار با استفاده از منابع تاریخی و رجالی، نشان می‌دهد ضعف سند این قرائت قابل اعتنا نیست.

 

کلیدواژه ها
قرائت؛ حفص؛ عاصم؛ حفص بن سلیمان؛ ابوعبدالرحمن سلمی

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

هیچ نظری وجود ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن