سیر حدیث شناسی

  • موضوعات کلیدی: مبانی حدیث شناسی، مبانی علم رجال، مبانی علم درایه، نقد حدیث، آشنایی با اسرائیلیات، آشنایی با منابع حدیثی، آشنایی با قواعد شناخت حدیث و … . 
  • شروع سیر: شما برای شروع دانش حدیث شناسی، از کتاب درسنامه فهم حدیث شروع کنید. سپس کتاب سیری در نهج البلاغه از شهید مطهری و در مرحله بعد کتاب سیری در صحیحین را به اتمام برسانید. بعد از این سه کتاب برای مطالعه سایر منابع، از موضوع فرعی ای شروع کنید که احساس می کنید در آن موضوع بیشتر به دانستن نیاز دارید. مبنای این سیر، مطالعه یک به یک مقالات، بر اساس علاقه ای است که خودتان به موضوعات فرعی دارید. علاقه ها را در اولویت اول بگذارید. اما هیچ مقاله و کتابی را جا نگذارید. همه را بخوانید.
دکمه بازگشت به بالا