سیر حجاب

  • موضوعات کلیدی: مبانی حجاب در قرآن و روایات، فلسفه حجاب، شبهات حجاب، حجاب در ادیان، مسائل اجتماعی حجاب، شیوه های تبلیغ حجاب. 
  • شروع سیر: شما سیر حجاب خود را از کتاب درسنامه حجاب شروع کنید. سپس کتاب مساله حجاب شهید مطهری را بخوانید. بعد از اتمام این کتاب برای مطالعه سایر منابع، از موضوع فرعی ای شروع کنید که احساس می کنید در آن موضوع بیشتر به دانستن نیاز دارید. مبنای این سیر ، مطالعه یک به یک مقالات، بر اساس علاقه ای است که خودتان به موضوعات فرعی دارید. علاقه ها را در اولویت اول بگذارید. اما هیچ مقاله و کتابی را جا نگذارید. همه را بخوانید. اگر برایتان فرقی نمی کند این سیر را از کجا شروع کنید، ما به شما پیشنهاد می کنیم از اینجا اغاز کنید. 
  • دوره آموزشی مجازی: دارد. در تلگرام، در ایتا.
  • سیر مطالعاتی تکمیلی: سیر زن و الهیات جنسیت
دکمه بازگشت به بالا