سیر زرتشت و باستان گرایی

  • موضوعات کلیدی: تعالیم آیین زرتشت، توحید و ثنویت، تاریخ ایران باستان، اوستا، وندیداد و احکام آیین زرتشت، زرتشتیت معاصر، موعود شناسی در اوستا، پاسخ به شبهات، شخصیت شناسی، زن در آیین زرتشت،‌ کورش و تاریخ هخامنشیان، معاد و … . 
  • شروع سیر: ابتدا از فصل زرتشت کتاب آشنایی با ادیان بزرگ شروع کنید. با مطالعه این کتاب ابتدا کلیاتی از مباحث ضروری آیین زرتشت را می آموزید و تصوری نسبی را به دست می اورید. بعد از این،‌ کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری را مطالعه کنید. سپس سایر منابع و مقالات معرفی شده را از موضوع فرعی ای شروع کنید که احساس می کنید در آن موضوع بیشتر به دانستن نیاز دارید. مبنای این سیر، مطالعه یک به یک مقالات، بر اساس علاقه ای است که خودتان به موضوعات فرعی دارید. علاقه ها را در اولویت اول بگذارید. اما هیچ مقاله و کتابی را جا نگذارید. همه را بخوانید. 
  • سیر مطالعاتی مکمل: سیر راهنمای مقایسه ای ایمان
دکمه بازگشت به بالا