مطالعات متفرقه (خارج از سیر مطالعاتی)

جریان شناسی حوادث اخیر در قطیف عربستان سعودی

 
جریان شناسی حوادث اخیر در قطیف عربستان سعودی
 

لینک دانلود مقاله در قالب PDF

 مقدمه:

در روز های گذشته شاهد بودیم که در منطقه قطیف عربستان، در شهرک «القدیح» در مسجد امام علی علیه السلام هنگام اقامه نماز جمعه یک وهابی انتحاری خود را در بین مردم منفجر و موجب به شهادت رسیدن بیش از ۴۰ نفر و زخمی شدن یکصد نفر از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام را در پی داشت.

نکته قابل توجه دیگری که باید مد نظر قرار گیرد؛ در محرم سال گذشته نیز در منطقه قطیف انفجاری رخ داد که موجب کشته و زخمی شدن بسیاری از شیعیان گردید.

هر چند این کشت و کشتار وهابیون و تروریست های وهابی برای مردم منطقه تازگی نداشته و تکرار گذشته است .

در این نوشته مختصر، برخی از موارد تاریخی و ریشه های عقیدتی این پدیده را به اختصار بررسی خواهیم کرد.

وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم، در میابیم که وهابیون در مواردی متعدد ؛ متعرض به منطقه قطیف شده و با حمله به آنجا، ضمن کشت و کشتار مردم بی دفاع شیعه؛ به غارت اموال مبادرت ورزیدند.

وقایع سال ۱۲۰۶ علیه مردم قطیف :

یکی از جنایات هولناک که بر ضد مردم قطیف انجام شده است کشتار مردم این منطقه و غارت اموال آنها توسط عبدالعزیز بن محمد بن سعود است؛ که در این واقعه بیش از پانصد نفر را به خاک و خون کشیدند.

نقل ابن بشر نجدی حنبلی :

یکی از کسانی که وقایع سال ۱۲۰۶ را مطرح کرده؛ ابن بشر نجدی است.

عبدالله بن بشر نجدی حنبلی در وقایع سال ۱۲۰۶ در کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد می‌نویسد:

سار سعود غازیا ً بالجنود المنصوره من البادی والحاضر وقصد القطیف، وحاصر أهل سیهات وتسور المسلمون جدارها وأخذوها عنوه وأخذوا ما فیها من الأموال وغیر ذلک مما لایعد ولایحصی وأخذوا عنک عنوه وقتل منهم خمسمائه رجل، ثم سار الی القدیح وأخذه عنوه وأخذ منه کثیر من الأموال وقتل علیهم رجال، واستولی علی عنک والعوامیه و غیرهما.

عبدالعزیز بن محمد بن سعود با لشگریان جنگجویی که پیروز بودند، از شهر و روستا به قصد قطیف حرکت کرده و اهل سیهات را محاصره کردند و مسلمانان از دیوار بالا رفتند و آن منطقه و آنچه از اموال و غیر آن که قابل شمارش و حد نیست را  با زور گرفتند . آنان همچنین منطقه عنک را با زور گرفته و پانصد مرد را کشتند و سپس به سمت قدیح حرکت کرده و آنجا را نیز با زور گرفته و بسیاری از اموال را غصب کرده و مردانی را نیز کشتند و بر منطقه عنک و عوامیه و غیر این دو مسلط شدند .

النجدی الحنبلی، عثمان بن عبدالله بن بشر، عنوان المجد فی تاریخ نجد، ج ۱ ص ۱۷۸ ، حقق وعلق علیه : عبدالرحمن عبداللطیف بن عبدالله آل الشیخ، دار النشر : مطبوعات داره الملک عبدالعزیز – الریاض – ۱۴۲۰ – ۱۹۸۲ ، الطبعه الرابعه

 

 

 

 نقل حسین بن غنام :

حسین بن غنام ؛ نویسنده کتاب تاریخ نجد نیز به این جنایت وهابیون اشاره کرده است .

وی در کتاب خود چنین می نویسد :

وفی سنه ۱۲۰۶ سار سعود بالمسلمن الی القطیف یرید أن یطهر بلدانها من الآصنام والأوثان. فأحاط المسلمون ببلدت سیهات وحاصروها ثم تسوروها وقتلوا من وجدوا فیها – و کانوا نحو الف خمسأئه قتیل – واستولوا علی جمیع ما فیها من الأموال التی لاتعد ولاتوصف .

ثم قصد المسلمون القدیح، فدهموا أهلها، واستولوا کذلک علی ما فیها من الأموال.

فأصاب حینئذ الذعر بلدان القطیف، فتهاوت أمام المسلمین، فاستولوا علی العوامیه و عنک وغیرهما .

  در سال ۱۲۰۶ عبدالعزیز بن محمد بن سعود با مسلمانان(وهابیون) به سمت قطیف حرکت کردند و قصدشان پاکسازی منطقه از بت پرستی و شرک بود. مسلمانان(وهابیون)منطقه سیهات را احاطه کرده و  محاصره کردند و از دیوار های شهر بالارفته و هرکسی را که می یافتند؛ می کشتند – کشته شدگان حدود  هزار و پانصد نفر بودند – و بر هر چه در آنجا؛ اعم از اموالی که قابل شمارش و توصیف نیست، چیره شدند .

سپس مسلمانان(وهابیون) به قصد قدیح به آنجا رفته و بر اهل آنجا حمله ور شدند و بر هر چه در آنجا از اموال بود نیز مسلط شدند .

در این هنگام بود که ترس بر منطقه قطیف فراگیر شد و  منطقه در مقابل مسلمانان(وهابیون) سقوط کرد و آنان بر منطقه عوامیه و عنک وغیر این دو مسلط و چیره شدند .

حسین بن غنام، تاریخ نجد ص ۱۷۹ ، قابله علی الأصل : عبدالعزیز بن محمد ابراهیم الشیخ، دار النشر : دارالشروق بیروت – لبنان – ۱۴۱۵ – ۱۹۹۴، الطبعه الرابعه

 

 

 

 

 در این دو گزارش تاریخی که هر دو از یک تاریخ و یک جنایات گزارش کرده بودند، دریافتیم که کینه وهابیون نسبت به شیعیان منطقه قطیف عربستان سعودی تازه نبوده و از زمان شکل گیری و پایه ریزی دولت وهابی و سرمداران آل سعود وجود داشته است.

علمای وهابی تا جائی پیش رفتند که حتی منطقه قطیف را از مناطق مجوسی و محل رواج شرک و بت پرستی دانسته و با بدترین شکل مردم را نسبت به منطقه قطیف تحریک می‌کردند .

موضع علمای وهابی پیرامون منطقه قطیف :

در کتاب الدرر السنیه فی الأجوبه النجدیه پیرامون منطقه شیعه نشین قطیف چنین آمده است :

وفی القطیف والبحرین، من البدع الرافضیه، والأحداث المجوسیه، والمقامات الوثنیه، ما یضاد ویصادم، أصول المله الحنیفیه

و در قطیف و بحرین از بدعت های رافضی ها(شیعیان) و چیزهای جدید مجوسی ها و مقام های بت پرستی؛ آنچه که مخالف و معارض با اصول مستقیم است…وجود دارد.

علماء نجد الأعلام، الدرر السنیه فی الأجوبه النجدیه ج۱ ص ۳۸۶ ، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی القحطانی النجدی ، الطبعه: السادسه، ۱۴۱۷هـ/۱۹۹۶م

 

 

 

 

براستی علت موضع گیری وهابیون نسبت به منطقه ای خاص چیست؟

چرا آنان تنها پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام را هدف گرفته اند؟

نامه عبدالرحمن بن حسن به فیصل بن ترکی :

عبدالرحمن بن حسن از علمای وهابی نامه ای به فیصل بن ترکی، نوادگان اولین موسس حکومت وهابیون دارد که نشان از حقد و کینه وی نسبت به شیعیان است .

وی در این نامه خود خطاب به وی می‌نویسد :

ففتش عقائدهم، وانظر فی توحیدهم وإسلامهم، خصوصا مثل أهل الأحساء والقطیف، فقد اشتهر عنهم ما لا یخفاک، من الغلو فی أهل البیت، ومسبه أصحاب الرسول صلى الله علیه وسلم وعدم التزام کثیر من أصول الدین وفروعه .

عقایدشان را بررسی کن و نگاهی به توحید و اسلامشان بیندازد خصوصا اهالی احساء و قطیف که چیز هایی بین آنان مشهور است که که بر تو مخفی نیست که عبارت از غلو در مورد اهل بیت، سب و اهانت به صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و عدم اعتقاد به بسیاری از اصول و فروع دین دین می باشد .

علماء نجد الأعلام، الدرر السنیه فی الأجوبه النجدیه ج۱۴ ص ۶۶ ، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی القحطانی النجدی ، الطبعه: الاولی، ۱۴۲۰هـ/۱۹۹۹م

 

 

 

 

به خوبی در این کتاب که مجموع کلمات علمای وهابی اعم از فتوا و نامه و… از زمان محمد بن عبدالوهاب تا زمان نویسنده می‌باشد، دروغ و تزویری را به شیعیان نسبت داده و در صدد تحریک دیگران نسبت به مردم می‌باشد.

سوالی که باید در ذهن هر خواننده ای تداعی شود، این است که چرا دیگر مناطق عربستان را چنین برخوردی نداشته و فقط تحرکات و فشارهای خود را بر منطقه قطیف وارد کرده اند؟! آیا علتی جز حضور شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در این منطقه دارد؟

استفتاء از بن باز؛ مفتی اعظم وهابیون پیرامون سلام کردن به شیعیان:

عبدالعزیز بن باز، از مفتیان مشهور و سرشناس معاصر وهابیون در استفتائی که از وی در مورد سلام بر شیعیان شده است؛ چنین می نویسد :

سؤال: هل یسلم على الشیعه؟

الجواب: لا؛ إذا أظهروا بدعتهم لا تسلم علیهم، وإذا صلوا معنا ولم یظهروا شیئًا یسلم علیهم.

قال شیخنا: الرافضه الغلاه فی علیّ – رضی الله عنه – ومَن یسبون الصحابه کفار؛ کرافضه إیران والقطیف.

سوال : آیا بر شیعیان سلام کنیم؟

جواب : خیر؛ اگر بدعت های خود را اظهار و آشکار کنند، بر آنها سلام نکنید و اگر همراه با ما نماز می خوانند و چیزی (از بدعت هایشان را) آشکار نمی کنند، بر آنان سلام کنید .

شیخ ما(بن باز) گفته است : رافضی ها؛ کسانی که در حق حضرت علی علیه السلام غلو می کنند و کسانی که صحابه را سب می کنند، کافر می باشند مانند رافضی های ایران و قطیف .

الشیخ ابی محمد عبدالله بن مانع، مسائل الإمام ابن باز، ص۴۸ رقم ۷۲ ، الناشر: دار التدمریه، ریاض، الطبعه: الاولی ۱۴۲۸ هـ / ۲۰۰۷ م

 

 

 

 

 

 آری !

همگی به خوبی دریافتیم که کینه وهابیون و حکومت آل سعود نسبت به شیعیان منطقه قطیف تازگی نداشته و ریشه در قرون قبلی دارد و همه و همه نشانی از تکفیری بودن این جریان پلید و انحرافی دارد.

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات

 مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

 

 

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است.

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x