بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در کتاب کافی

استاد الهیات دانشگاه قم
چکیده:   (۵۳۶۵ مشاهده)

  روایات تحریف­نما، ابهام در تاریخ تدوین قرآن کریمـ از نظر برخی­ـ ، وجود روایاتی که درباره تشبیه رخدادهای کلان امت اسلام به وقایع امت‌های پیشین است، و عدم یادکرد نام معصومان (ع) در الفاظ قرآن، مهم‌ترین عوامل پیدایش اذعان به تحریف قرآن به شمار می‌روند. در این میان، آنچه بیش از سایر عوامل قابل تأمل و بررسی است، وجود روایاتی­ـ به ظاهرـ دال بر تحریف قرآن در میان کتب گوناگون است که برخی از آن­ها بیش از سایر منابع اهمیت و اعتبار دارند.

  این پژوهش، بر آن است تا فارغ از بررسی‌های­ انجام شده سندی و اِسنادی، به بررسی متنی روایات مورد استفاده
تحریف­گرایان در کتاب کافی بپردازد. گام نخست این مقاله به استخراج تمامی این روایات­ـ به ظاهر مرتبط با تحریف­ـ که حدود هشتاد روایت از کتاب کافی است، اختصاص یافته و در ادامه محل نزاع در هر روایت تبیین شده و پس از نقد و بررسی دقیق و مستند تک تک این روایات، دسته­بندی نهایی ارائه شده است. شواهد درون­متنی، سیاق روایات، ‌قراین برون­متنی و سخنان دانشمندان اسلامی دست­مایه ما در این نقد و بررسی­ها است.

  در این تحقیق معلوم می­شود که مقصود مرحوم کلینی از نقل هیچ یک از روایات یاد شده از کتاب کافی، بیان تحریف قرآن به زیاده و یا نقصان نبوده است، از این رو، ادعا و اتهام تحریف به ثقه الاسلام کلینی باطل بوده وکتاب گران­سنگ حدیثی کافی روایتی دال بر تحریف قرآن ندارد.
مؤدب سید رضا، حدادیان عبدالرض. بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در کتاب کافی. حدیث پژوهی. ۱۳۸۸; ۰ (۲) :۲۹-۵۸

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۷۶-fa.html

مطالب مرتبط

Top