سیر شبهه شناسی

دانلود کتاب: یکصد و هشتاد ۱۸۰ پرسش و پاسخ قرآنی ، بر گرفته از تفسیر نمونه (۳۴۷ص)

یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ قرآنی بر گرفته از تفسیر نمونه
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ قرآنی بر گرفته از تفسیر نمونه/ تدوین جمعی از فضلاآ حوزه علمیه قم
مشخصات نشر : قم: دفتر نشر برگزیده، ۱۳۷۸٫

 

عناوین اصلی کتاب شامل:
سخنى از حضرت آیه الله العظمى مکارم شیرازى پیرامون کتاب؛ پیشگفتار؛ ۱ ـ چرا به دنبال خداشناسى برویم ؟؛ ۲ ـ آیا مذهب زائیده جهل یا ترس ، یا عواملى از این قبیل است ؟؛ ۳ ـ چرا ذات پروردگار را نمى توان درک کرد ؟؛ ۴ ـ آیا آفریدگار هم آفریدگارى دارد ؟؛ ۵ ـ چگونه به خداى نادیده ایمان بیاوریم ؟؛ ۶ ـ توحید ذات ، صفات ، افعال و عبادت چیست ؟؛ ۷ ـ چگونه دین فطرى است ؟؛ ۸ ـ زنده بودن خدا چه مفهومى دارد ؟؛ ۹ ـ تعدّد خدایان حکیم چه فسادى به دنبال دارد ؟؛ ۱۰ ـ منظور از «لقاء اللّه» چیست ؟؛ ۱۱ ـ منظور از «وجه الله» چیست ؟؛ ۱۲ ـ منظور از «ثاراللّه» چیست ؟؛ ۱۳ ـ منظور از «سمیع» و «بصیر» بودن پروردگار چیست ؟؛ ۱۴ ـ منظور از صفات جمال و جلال چیست ؟؛ ۱۵ ـ مفهوم محبت در مورد خداوند یعنى چه ؟؛ ۱۶ ـ حقیقت اراده خداوند چیست ؟؛ ۱۷ ـ منظور از سخن گفتن خدا چیست ؟؛ ۱۸ ـ اسم اعظم چیست ؟؛ ۱۹ ـ منظور از خشم و غضب الهى چیست ؟؛ ۲۰ ـ مفهوم مکر در مورد خداوند یعنى چه ؟؛ ۲۱ ـ آیا مشاهده خدا امکان پذیر است ؟؛ ۲۲ ـ چرا موسى (ع) تقاضاى رؤیت کرد ؟؛ ۲۳ ـ عرش خدا چیست ؟؛ ۲۴ ـ پیمان عالم ذرّ چیست ؟؛ ۲۵ ـ هدایت و ضلالت از سوى خدا به چه معنا است ؟؛ ۲۶ ـ تسبیح عمومى موجودات جهان به چه معناست ؟؛ ۲۷ ـ آیا خدا در چیزى حلول مى کند ؟؛ ۲۸ ـ علم خداوند به حوادث آینده چگونه تصور مى شود ؟؛ ۲۹ ـ (بدا) چیست ؟؛ ۳۰ ـ آیا توسل به اولیاء با توحید سازگار است ؟؛ ۳۱ ـ چرا توبه مرتدّ فطرى پذیرفته نمى شود ؟؛ ۳۲ ـ چرا هنگام دعا دست به سوى آسمان برمى داریم ؟؛ ۳۳ ـ آیا تفاوتهاى طبیعى در انسانها با عدالت سازگار است ؟؛ ۳۴ ـ آیا ایجاد تفاوت ازنظر روزى درمیان مردم باعدالت سازگاراست ؟؛ ۳۵ ـ فلسفه مصیبتها و گرفتاریهائى که به انسان مى رسد چیست ؟؛ ۳۶ ـ چرا خدا شیطان را آفرید ؟؛ ۳۷ ـ آیا خلود در آتش با عدل الهى سازگار است ؟؛ ۳۸ ـ خاتمیت چگونه با سیر تکاملى انسان سازگار است ؟؛ ۳۹ ـ قوانین ثابت چگونه با نیازهاى متغیر سازگار است ؟؛ ۴۰ ـ پیامبر اسلام (ص) قبل از نبوت چه آئینى داشت ؟؛ ۴۱ ـ آیادرتورات وانجیل بشارت به ظهورپیامبراسلام(ص)آمده است ؟؛ ۴۲ ـ پیامبران اولوالعزم چه کسانى بودند ؟؛ ۴۳ ـ تعداد پیامبران چند تاست ؟؛ ۴۴ ـ فرق نبوت ، امامت و رسالت چیست ؟؛ ۴۵ ـ نبوت و امامت در خردسالى چگونه ممکن است ؟؛ ۴۶ ـ حقیقت اسرارآمیز وحى چیست ؟؛ ۴۷ ـ چگونه پیامبر (ص) امّى بود ؟؛ ۴۸ ـ آیا معراج جسمانى بود یا روحانى ؟؛ ۴۹ ـ هدف از معراج چه بود ؟؛ ۵۰ ـ آیا معراج با علوم روز سازگار است ؟؛ ۵۱ ـ آیا عصمت انبیاء جنبه جبرى دارد ؟؛ ۵۲ ـ فرق معجزه و کارهاى خارق عادت ساحران و مرتاضان چیست ؟؛ ۵۳ ـ گناه آدم چه بود ؟؛ ۵۴ ـ آیا تولّد عیسى (ع) تنها از مادر ، مخالف علم روز نیست ؟؛ ۵۵ ـ اگر آئین موسى (ع) کامل بود آئین مسیح و اسلام چه ضرورتى داشته است ؟؛ ۵۶ ـ آیا معجزه شقّ القمر از نظر علوم روز ممکن است ؟؛ ۵۷ ـ فرق آگاهى انبیاء از غیب و آنچه کاهنان و مرتاضان پیشگوئى مى کنند چیست ؟؛ ۵۸ ـ چگونه بین آیات و روایاتى که بعضى علم غیب را از غیر خدا نفى و بعضى اثبات مى کنند جمع کنیم ؟؛ ۵۹ ـ آیاامکان نسیان وفراموشى درانبیاء باعصمت آنان سازگاراست ؟؛ ۶۰ ـ روح القدس کیست ؟؛ ۶۱ ـ چرا پیامبران از منطقه خاصّى برخاستند ؟؛ ۶۲ ـ آیا پیامبر خدا (ایّوب) به بیمارى نفرت انگیز مبتلا شد ؟؛ ۶۳ ـ ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟؛ ۶۴ ـ فلسفه تعدد همسران پیامبر (ص) چیست ؟؛ ۶۵ ـ آیا قرآن تحریف شده است ؟؛ ۶۶ ـ چگونه قرآن معجزه است ؟؛ ۶۷ ـ آیا اعجاز قرآن منحصر به فصاحت و بلاغت آن است ؟؛ ۶۸ ـ از کجا که مثل قرآن را نیاورده اند ؟؛ ۶۹ ـ منظور از حروف مقطّعه در قرآن چیست ؟؛ ۷۰ ـ آیا قرآن مندرجات تورات و انجیل را تصدیق کرده است ؟؛ ۷۱ ـ آیا جمع آورى قرآن در زمان پیامبر(ص) بود یا بعد از آن حضرت ؟؛ ۷۲ ـ محکم و متشابه یعنى چه ؟؛ ۷۳ ـ چرا بخشى از آیات قرآن متشابه است ؟؛ ۷۴ ـ آیا بسم الله جزء سوره است ؟؛ ۷۵ ـ چرا دادن قرآن به کفار حرام است ؟؛ ۷۶ ـ امامت چیست ؟ و آیا از اصول است یا فروع ؟؛ ۷۷ ـ بحث امامت از چه زمانى آغاز شد ؟؛ ۷۸ ـ اولوا الامر چه کسانى هستند ؟؛ ۷۹ ـ اهلبیت چه کسانى هستند ؟؛ ۸۰ ـ حادثه غدیر چیست ؟؛ ۸۱ ـ ولایت تکوینى و تشریعى چیست ؟؛ ۸۲ ـ ماهیّت بیعت چیست ؟ و چه تفاوتى با انتخابات دارد ؟؛ ۸۳ ـ آیا بیعت نقشى در مشروعیّت رهبرى پیامبر یا امام دارد ؟؛ ۸۴ ـ آیا اسلام کودک ده ساله پذیرفته است ؟؛ ۸۵ ـ چرا امام حسن (ع) از کوزه زهر آلود آب نوشید ؟؛ ۸۶ ـ فلسفه انتظار چیست ؟؛ ۸۷ ـ دلائل عقلى معاد کدام است ؟؛ ۸۸ ـ آیا معاد جسمانى است یا روحانى ؟؛ ۸۹ ـ شبهه آکل و ماکول چیست ؟؛ ۹۰ ـ روح چیست ؟ و اصالت آن چگونه قابل اثبات است ؟؛ ۹۱ ـ اجل مسمّى (حتمى) و معلّق (غیر حتمى) یعنى چه ؟؛ ۹۲ ـ تجسّم اعمال از نظر علم روز چگونه است ؟؛ ۹۳ ـ آیا رستاخیز براى حیوانات نیز وجود دارد ؟؛ ۹۴ ـ عالم برزخ چیست و زندگى برزخى چگونه است ؟؛ ۹۵ ـ آیا دنیا و آخرت باهم تضاد دارند ؟؛ ۹۶ ـ آیا مخترعان و مکتشفان پاداش الهى دارند ؟؛ ۹۷ ـ نامه اعمال چیست و فلسفه آن کدام است ؟؛ ۹۸ ـ ترازوى سنجش اعمال در قیامت چگونه است ؟؛ ۹۹ ـ حقیقت پل صراط چیست ؟؛ ۱۰۰ ـ فلسفه شفاعت چیست ؟؛ ۱۰۱ ـ آیا توحید با شفاعت تضاد دارد ؟؛ ۱۰۲ ـ فلسفه وضو و غسل چیست ؟؛ ۱۰۳ ـ فلسفه تیمّم چیست ؟؛ ۱۰۴ ـ طریقه شستن دستها و مسح سر و پا در وضو چگونه است ؟؛ ۱۰۵ ـ توجّه به قبله در نماز چه لزومى دارد ؟؛ ۱۰۶ ـ اسرار تغییر قبله چه بود ؟؛ ۱۰۷ ـ فلسفه نماز چیست ؟؛ ۱۰۸ ـ چرا باید نماز را در اوقات معیّنى بخوانیم ؟؛ ۱۰۹ ـ فلسفه روزه چیست ؟؛ ۱۱۰ ـ آیا اختصاص نیمى از خمس به بنى هاشم تبعیض نیست ؟؛ ۱۱۱ ـ فلسفه زکات چیست ؟؛ ۱۱۲ ـ فلسفه و اسرار حجّ چیست ؟؛ ۱۱۳ ـ هدف اسلام از جهاد چیست ؟ و جهاد ابتدائى چرا ؟؛ ۱۱۴ ـ اسلام چگونه بردگى را تأیید مى کند ؟؛ ۱۱۵ ـ جزیه چیست و فلسفه آن چه مى باشد ؟؛ ۱۱۶ ـ فلسفه تحریم جنگ در ماههاى حرام چیست ؟؛ ۱۱۷ ـ اسلام چه حقوقى براى زنان قائل است ؟؛ ۱۱۸ ـ فلسفه حجاب چیست ؟؛ ۱۱۹ ـ چرا ارث مرد دو برابر ارث زن مى باشد ؟؛ ۱۲۰ ـ چرا دیه زن نصف دیه مرد مى باشد ؟؛ ۱۲۱ ـ فلسفه مهریّه براى زنان چیست ؟؛ ۱۲۲ ـ چگونه اسلام تنبیه بدنى زن را جایز مى داند ؟؛ ۱۲۳ ـ چرا مردان مى توانند بیش از یک همسر داشته باشند ولى زنان مجاز نیستند ؟؛ ۱۲۴ ـ منظور از عدالت که در شرائط تعدّد همسر ذکر شده چیست ؟؛ ۱۲۵ ـ فلسفه ازدواج موقّت چیست ؟؛ ۱۲۶ ـ آیا ازدواج موقّت در عصر پیامبر (ص) بوده است ؟؛ ۱۲۷ ـ فلسفه محلّل چیست ؟؛ ۱۲۸ ـ فلسفه نگهداشتن عدّه چیست ؟؛ ۱۲۹ ـ فلسفه تحریم قمار چیست ؟؛ ۱۳۰ ـ غنا چیست و فلسفه تحریم آن کدام است ؟؛ ۱۳۱ ـ فلسفه تحریم زنا چیست ؟؛ ۱۳۲-فلسفه تحریم همجنس گرائى چیست ؟؛ ۱۳۳ ـ فلسفه تحریم نوشابه هاى الکلى چیست ؟؛ ۱۳۴ ـ فلسفه تحریم گوشت خوک چیست ؟؛ ۱۳۵ ـ فلسفه تحریم آمیزش جنسى در ایّام عادت چیست ؟؛ ۱۳۶ ـ فلسفه تحریم ازدواج با محارم چیست ؟؛ ۱۳۷ ـ هدف از آفرینش انسان چیست ؟؛ ۱۳۸- چرا خدا از آغاز انسان را کامل نیافرید ؟؛ ۱۳۹ ـ هدف از تکامل انسان چیست ؟؛ ۱۴۰ ـ چرا خدا مردم را آزمایش مى کند ؟؛ ۱۴۱ ـ آیا سعادت و شقاوت انسانها ذاتى است ؟؛ ۱۴۲ ـ فرق اسلام و ایمان چیست ؟؛ ۱۴۳ ـ مقصود از شیطان در قرآن چیست ؟؛ ۱۴۴ ـ حقیقت جنّ چیست ؟؛ ۱۴۵ ـ حقیقت فرشته چیست ؟؛ ۱۴۶ ـ رجعت چیست ؟ و آیا امکان دارد ؟؛ ۱۴۷ ـ فلسفه رجعت چیست ؟؛ ۱۴۸-حقیقت توکل و فلسفه آن چیست ؟؛ ۱۴۹ ـ فلسفه دعا و نیایش چیست ؟؛ ۱۵۰ ـ چرا گاهى دعاهاى ما مستجاب نمى شود ؟؛ ۱۵۱ ـ نظر اسلام درباره جبر و اختیار چیست ؟؛ ۱۵۲ ـ آیا میان فرضیه تکامل و خداشناسى تضادى وجود دارد ؟؛ ۱۵۳ ـ آیافرضیه تکامل انواع بانظریه قرآن پیرامون آفرینش آدم تضادى دارد ؟؛ ۱۵۴ ـ حقیقت رؤیا چیست ؟؛ ۱۵۵ ـ منظور از سنتهاى الهى چیست ؟؛ ۱۵۶ ـ آیا چشم زدن واقعیت دارد ؟؛ ۱۵۷ ـ آیا فال نیک و بد واقعیت دارد ؟؛ ۱۵۸ ـ آیا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانى است ؟؛ ۱۵۹ ـ آیا مجازات قطع دست خشونت آمیز است ؟؛ ۱۶۰ ـ آیا همه صحابه افراد صالحى بوده اند ؟؛ ۱۶۱ ـ ذوالقرنین که بود ؟؛ ۱۶۲ ـ چرا بعضى از ستمگران و گنهکاران غرق نعمتند و مجازات نمى بینند ؟؛ ۱۶۳ ـ چرا ملل فاقد ایمان زندگى مرفّه دارند ؟؛ ۱۶۴ ـ اگر روزى همه تقسیم شده پس چرا گروهى گرسنه اند ؟؛ ۱۶۵ ـ علل عقب ماندگى مسلمین چیست ؟؛ ۱۶۶ ـ داستان فدک چیست ؟؛ ۱۶۷ ـ آیا ابوطالب مسلمان بود ؟؛ ۱۶۸ ـ معیار در گناهان کبیره چیست ؟؛ ۱۶۹ ـ چرا باید نام خدا هنگام ذبح برده شود ؟؛ ۱۷۰ ـ نظر اسلام درباره رهبانیت چیست ؟؛ ۱۷۱ ـ مکاشفه و شهود قلبى یعنى چه ؟؛ ۱۷۲ ـ تقسیم روزیها توسط پروردگار با تلاش براى زندگى چگونه قابل جمع است ؟؛ ۱۷۳ ـ آیا نسخ در احکام جایز است ؟؛ ۱۷۴ ـ آیا سعد و نحس ایام صحیح است ؟؛ ۱۷۵ ـ آیا داستان اصحاب کهف با علم روزسازگار است ؟؛ ۱۷۶ ـ منظور از آسمانهاى هفتگانه چیست ؟؛ ۱۷۷ ـ آیا خاموش شدن منظومه شمسى و ستارگان در آستانه قیامت با علم روز هماهنگ است ؟؛ ۱۷۸ ـ سحر چیست و نظر اسلام درباره آن چه میباشد ؟؛ ۱۷۹ ـ هدف از (تقیّه) چیست ؟؛ ۱۸۰ ـ افسانه آیات شیطانى یا افسانه «غرانیق» چیست ؟

 

 

 

 

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است.

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x