مطالعات متفرقه (خارج از سیر مطالعاتی)

قرضاوی , پسر , شیعه , سنی , سر دوراهی هک شدن !

قرضاوی

رئیس مجمع جهانی علمای مسلمان است , ولی اصلا رابطه خوبی با شیعیان اهل بیت (علیهم السلام) ندارد , چون این اولین باری نبود که بر ضد مذهب شیعه ودولت ایران حرف میزند , ولی این بار تقریبا از بارهای قبلی تندتر وشدیدتر بود

پـسر

شیخ ماهر حمّود – أز علمای مشهور أهل تسنن لبنان – بعد أز سخنان قرضاوی که شیعه را متهم به بدعت گذار بودن کرد , وعلامه شیخ علی کورانی عاملی – أز علمای شیعه لبنان مقیم ایران – اعلام کردند که أو به دلیل شیعه شدن یکی أز نزدیکانش – که پسر أوست – این جبهه گیری هارا علیه شیعه اعلام وکلی تهمت ودروغ مطرح کرد !

یکی أز نکات قابل توجّه در این قضیه – شیعه شدن پسر قرضاوی – این است که پدرش یکی از مشهورترین علمای اهل تسنن است وارتباط وسیعی با علمای تکفیری وهابیت عربستان دارد – مثل دکتور سلمان بن فهد العوده و ..- , وبا این حال نتوانست مانع آن شود که پسرش به مذهب شیعه أهل بیت (علیهم السلام) منتقل شود , به این معنی که دلائل وبیاناتش نتوانست پسرش را قانع کند .

شیعه اهل بیت

خبری که شنیدیم چیز جدیدی نبود ؛ به دلیل آینکه خیلی در تاریخ وحاضر دیدیم و شنیدیم که علماء , بزرگان , شخصیات و مردم عادّی أز أدیان ومذاهب مختلف بعد أز اطّلاع وتحقیق پیرو مذهب شیعه أهل بیت (علیهم السلام) شدند .

یکی أز خصوصیات وممیزات مذهب شیعه أهل بیت (علیهم السلام) که همه میدانند این است که اصول اعتقاداتش را حتی أز کتب أهل تسنن هم اثبات میکند , واین یکی از ویژه گیهای این مذهب عظیم الشأن است ؛ برای مثال وتبرّک در ذکر أهل بیت وأمیر المؤمنین (علیهم السلام) که ذکرشان عبادت است , چند حدیث را در فضائل ومقامات آنان نقل میکنیم که نشان دهنده آن است که مستبصرین اشتباه نکردند :

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) :

ذکر علی عباده .
ذکر علی عبادت است .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

کنوز الحقائق : ۱/۱۳۴ البدایه والنهایه : ۷/۳۵۷
الجامع الصغیر : ۲/۱۹ السراج المنیر : ۲/۲۹۹
الصواعق المحرقه : ۷۴ الفتح الکبیر ۲/۱۲۰
الفردوس : ۲/۳۶۷ ترجمه الامام علی : ۲/۴۰۸
جواهر العقدین : ۲/۳۱۷ سبل الهدی والرشاد : ۱۱/۲۹۳
سمط النجوم العوالی : ۲/۵۰۴ فیض القدیر : ۳/۵۶۵
کنز العمال : ۶/۱۵۲ مناقب سیدنا علی : ۳۴
مناقب الخوارزمی : ۲ و ۲۶۱ مناقب ابن المغازلی : ۲۰۶
منتخب کنز العمال : ۵/۳۶ ینابیع المودّه : ۲۸۱ و ۳۱۲
و …. (۱)

خداوند در قرآن کریم میفرمایند :
( واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرّقوا ) آل عمران : ۱۰۳
به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید .

قال الإمام جعفر الصّادق (علیه السلام) :
نحن حبل الله الذی قال : (واعتصموا بحبل الله ..) .
ما ریسمان خدا هستیم که فرمود : ( به ریسمان خدا چنگ بزنید …) .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

اسعاف الراغبین : ۱۰۹ جواهر العقدین : ۲/۹۶ و ۱۲۶
رشفه الصادی : ۲۴ شواهد التنزیل : ۱/۱۳۰ – ۱۳۱
الصواعق المحرقه : ۹۰ الکشف والبیان : ۲/ورقه ۱۷
مفتاح النجا : ورقه ۷ نور الابصار : ۱۱۲
ینابیع الموده : ۱۳۲ و ۳۲۷ و ۳۵۶
الدر المنثور : ۲/۶۰ چند روایت را درباره حدیث ثقلین نقل میکند به عنوان ریسمان خدا در آن آیه شریفه
و …

قرآن کریم میفرماید :

( إهدنا الصّراط المستقیم ) الفاتحه : ۶
خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن .

عن أبی بریده قال :
صراط محمّد وآله .
راه مستقیم راه و روش حضرت محمد وآهل بیت أوست .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

الکشف والبیان : ۱/ورقه۲۹ معالم التنزیل : ۱/۱۰
شواهد التنزیل : ۱/۵۷-۵۸ رشفه الصّادی : ۲۵ , ۷۰ .
و …

قرآن کریم میفرماید :

( وقفوهم إنّهم مسؤولون ) الصّافّات : ۲۴
متوقفشان کنید , باید أز آنها سؤال شود .

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) :
( وقفوهم إنّهم مسؤولون ) عن ولایه علیّ .

متوقفشان کنید , که أز ولایت وبیروی أز علی سؤالشان میکنند .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

الصّواعق المحرقه : ۸۹ النّعیم المقیم : ۴۸۱
تذکره خواصّ الأمّه : ۱۷ نظم درر السّمطین : ۱۰۹
رشفه الصّادی : ۲۴ روح المعانی : ۲۳/۷۴
شواهد التّنزیل : ۲/۱۰۶ فرائد السّمطین : ۱/باب ۱۴
کفایه الطّالب : ۱۲۰ مرآه الزّمان : ۴/ورقه ۲۰۷
مناقب سیّدنا علی : ۵۷ مناقب الخوارزمی : ۱۹۵
جواهر العقدین : ۲/۱۰۸ و ۲۲۵
ینابیع المودّه : ۱۳۱ – ۱۳۲ و ۲۸۲ و ۳۲۴ و ۳۵۴
و …

قرآن کریم میفرماید :

( إن الذین آمنوا وعملوا الصّالحات أولئک هم خیر البریّه ) البیّنه : ۷
کسانی که ایمان آوردند وعمل صالح انجام دادند آنها بهترین خلق هستند .

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) :

یا علی هو أنت وشیعتک تأتون یوم القیامه راضین مرضیّین .

یا علی , مخاطب آیه تو هستی وشیعیانت , روز قیامت می آیید در حالی که راضی وخوشحال هستید .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

الدرّ المنثور : ۶/۳۷۹ الإشاعه لأشراط السّاعه : ۴۲
الصّواعق المحرقه : ۹۶ الفصول المهمّه : ۱۰۷
المحرّر الوجیز : ۵/۵۰۸ النّعیم المقیم : ۴۸۱
تذکره خواصّ الأمّه : ۱۸ ترجمه الإمام علی : ۲/۴۴۲
جامع البیان للطّبری : ۳۰/۲۶۵ جواهر العقدین : ۲/۱۷۸
ذخائر العقبی : ۹۶ فتح القدیر : ۵/۴۶۴
شواهد التنزیل : ۲/۳۵۶ – ۳۶۶ فرائد السّمطین : ۱/ب ۳۱
کفایه الطّالب : ۱۱۸ – ۱۲۰ کنوز الحقائق : ۲/۱۹۳
مرآه الزّمان : ۴/ورقه ۲۰۸ مفتاح النّجا : ورقه ۴۵
مناقب الخوارزمی : ۶۲ و ۱۸۷ نظم درر السّمطین : ۹۲
نور الأبصار : ۷۸ و ۱۱۲ ینابیع المودّه : ۳۲۳ و ۳۶۱
و …

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) :

إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلو , کتاب الله وعترتی أهل بیتی .
من بین شما چیزی را میگذارم که اگر به آن تمسّک کنید گمراه نمیشوید , کتاب خدا وعترتم أهل بیت .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

صحیح مسلم : ۴/۱۸۷۳ , چاپ : عیسی البابی ؛ مصر , ۱۳۷۴ هـ
صحیح الترمذی : ۵/۶۲۲ – ۶۶۳ المستدرک : ۳/۱۰۹-۱۱۰ و ۱۴۸
کفایه الطالب : ۱۲ و ۲۴ و ۱۳۰ أسد الغابه : ۲/۱۲ , ۳/۱۴۷
أنساب الاشراف : ۲/۱۱۱ الاعتقاد للبیهقی : ۳۲۵
الالمام بالاعلام : ۳/۱۵۴ الخصائص الکبری : ۲/۲۶۶
البدایه والنهایه : ۵/۲۰۹ , ۷/۳۴۹ التدوین : ۲/۲۶۶ , ۳/۴۶۵
الحدائق لابن الجوزی : ۱/۳۹۷ الدر المنثور : ۲/۶۰ , ۶/۷
الدر النثیر : ۱/۱۳۱ مادّه : ثقل الجامع الصغیر : ۱/۶۴ و ۱۰۴
السنن الکبری للنسائی : ۵/۴۶ و۵۱ السیره النبویه للحلبی : ۳/۳۰۸
الصواعق المحرقه : ۷۵ و ۸۹ و ۱۳۶ الطبقات الکبری : ۲/۱۹۴
الکشف والبیان : ج۲/ورقه ۱۷ الفردوس : ۱/۹۸
المصنف لابن ابی شیبه : ۶/۱۳۳ المعجم الصغیر : ۱/۱۳۱ و ۱۳۵
المعجم الاوسط : ۳/۳۷۴ , ۴/۳۳ تاج العروس : ۷/۳۴۵ مادّه : ثقل
تحفه الاحوذی : ۱۰/۲۸۷ – ۲۹۰ تاریخ بغداد : ۸/۴۴۲
تفسیر القرآن العظیم : ۳/۴۸۶ , ۴/۱۱۳ تذکره خواص الامه : ۳۲۲
تهذیب الاسماء واللغات : ۱/۱۵۹ و ۳۴۷ تفسیر المنار : ۶/۴۶۵
جامع الاصول : ۱/۲۸۷ , ۱۰/۱۰۲ – ۱۰۳ حلیه الاولیاء : ۱/۳۵۵ , ۹/۶۴
روح المعانی : ۴/۱۷ , ۶/۱۷۳ , ۲۲/۱۵ صحیح ابن خزیمه : ۴/۶۲
مسند ابو یعلی : ۲/۲۹۷ و ۳۰۳ و ۳۷۶
السیره النبویه لزینی دحلان : ۳/۳۶۶ – ۳۶۷
السنه لابن ابی عاصم : ۲/۳۵۱ و۶۴۳ – ۶۴۴
جواهر العقدین : ۲/۲۷ – ۲۸ و ۷۲ – ۷۳ و ۷۷
السنن الکبری للبیهقی : ۲/۱۴۸ , ۷/۳۰ , ۱۰/۱۱۳
فرائد السمطین : ۲/ب ۳۳ و ۴۲ و ۴۵ و۵۳ و۶۱ – ۶۳
فضائل الصحابه : ۲/۵۷۲ و ۵۸۵ , ۶۰۳ و ۷۷۹ و ۷۸۶
لسان العرب : ۴/۵۳۸ , ۱۱/۸۸ و ۱۳۷ مادّه : ثقل , حبل , عتره
مسند أحمد : ۳/۱۴ و ۱۷ و۲۶ و۵۹ , ۴/۳۶۶ و ۳۷۱ , ۵/۱۸۱ – ۱۸۲
المعجم الکبیر : ۳/۶۲ – ۶۵ و ۲۰۰ , ۵/۱۷۰ – ۱۷۱ و ۱۹۰ و ۲۰۵ – ۲۰۶ و ۲۱۰
کنز العمال : ۱/۴۴ – ۴۵ و ۴۷ – ۴۸ و ۹۶ – ۹۸ , ۳/۶۱ , ۶/۳۹۰ , ۷/۱۰۲ و ۲۵۵
و ….

همین حدیث با صراحت أهل بیت (علیهم السلام) را مساوی و عدل قرآن میداند , وهمین حدیث یکی از دلایل عصمت أهل بیت (علیهم السلام) است .

أهل سنت خلفاء ؛

برادران عزیز أهل تسنن پیرو خلفاء هستند , ولی چون که خلفاء نه معصومند ونه از ناحیه علمی به اهل بیت (علیهم السلام) میرسند , اولی این است که با دیدن حقایق وبررسی های بیشتر أز أمیر المؤمنین علی وأهل بیت (علیهم السلام) پیروی کرد .

برای مثال چند روایت مختصر را نقل میکنیم ؛

خود خلیفه أول أبوبکر میگفت :

ولیت علیکم ولست بخیرکم .
من والی وولیّ أمر شما شدم ولی بهترین شما نیستم .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

الامامه والسیاسه : ۱/۲ دعائم الاسلام : ۱/۸۵
تاریخ الطبری : ۳/۲۲۴ الصواعق المحرقه : ۷
الرسائل العثمانیه للجاحظ : ۱/۲۹۲ سبل الهدی والرشاد : ۱۲/۳۱۵
أنساب الاشراف : ۲/۲۶۴ و ۲۷۳ – ۲۷۴
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید : ۲/۸ و ۵۰ , ۱۷/۱۱۰ به نقل از ابوبکر جوهری در کتاب ” السقیفه “
و …

قبل أز فوتش هم میگفت :

أما إنی لا آسی علی شیء إلا علی ثلاث فعلتهن ، وثلاث لم أفعلهن ، وثلاث وددت أنی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عنهن : وددت أنی لم أکن کشفت بیت فاطمه وأن أغلق علی الحرب .

من به چیزی تأسف نمی خورم ، مگر بر سه چیز که انجام دادم و سه چیزی که انجام ندادم و سه چیزی که کاش از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می پرسیدم : دوست داشتم خانه فاطمه را هتک حرمت نمی کردم هر چند برای جنگ بسته شده شود … .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

تاریخ الاسلام : ۳/۱۱۸ تاریخ ابن عساکر : ۳۰/۴۲۲
المعجم الکبیر : ۱/۶۲ مجمع الزوائد : ۵/۲۰۲ – ۲۰۳
مروج الذهب : ۱/۲۹۰ میزان الاعتدال : ۳/۱۰۹
لسان المیزان : ۴/۱۸۹ کنز العمال : ۵/۶۳۱
الامامه والسیاسه : ۱/۲۴ تحقیق زینی
شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید : ۲/۴۶ – ۴۷
تاریخ طبری : ۲/۶۱۹ , ۳/۴۳۰
چاپ دار المعارف – مصر
و …

خلیفه دوّم عمر بن الخطاب بارها وبارها میگفت :

لولا علی لهلک عمر .
اگر علی نبود من هلاک میشدم .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

طبقات ابن سعد : ۲/۳۳۹ فیض القدیر : ۴/۳۵۷
الریاض النضره : ۲/۱۹۶ ذخائر العقبی : ۸۰
مطالب السؤول : ۱۳ مناقب الخوارزمی : ۴۸
فرائد السمطین : ۱/۴۴۷ جاب بیروت بنابیع الموده : ۱/۸۰
کفایه الطالب : ۲۲۷ سنن البیهقی : ۷/۴۴۲
مختصر جامع العلم : ۱۵۰ الدر المنثور : ۱/۲۲۸
شرح الجامع الصغیر : ۴۱۷ جواهر المطالب : ۱/۲۹۶
اسد الغابه : ۴/۲۲ الفصول المهمه : ۱۸
تهذیب التهذیب : ۷/۳۳۸ الاستیعاب : ۳/۲۰۶ جاب بیروت
نظم درر السمطین : ۱۳۰ مناقب العشره للنقشبندی : ۲۴
تفریح الاحباب : ۳۲۵ مناقب سیدنا علی للعینی : ۴۶
وسیله المآل : ۱۲۷ الصواعق المحرقه : ۷۶
علی امام المتقین للشرقاوی : ۱/۱۰۰ – ۱۰۱
شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید : ۱/۱۹۴
و …

عبد الله بن عمر درباره پدرش میگوید :

تَعلم عُمَر سوره البقره فی اثنَتی عشره سنه فلما ختمها نحر جزورا .
عمر سوره ی بقره را در دوازده سال ! یاد گرفت و چون ختمش نمود ، شتری قربانی کرد .

منابع أز کتب برادران أهل تسنن :

تفسیر القرطبی : ۱/۳۴ و ۴۰ سیره عمر لابن الجوزی : ۱۶۵
الدر المنثور : ۱/۲۱ طبقات ابن سعد : ۴/۱۲۱
تهذیب سیر اعلام النبلاء : ۱/۳۵
شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید : ۳/۱۱۱
و …

با این مطالب وغیره واضح میشود که أولویت تمسّک به أهل بیت (علیهم السلام) است , ونجات در آخرت بدون ولایت آنها وبراءت أز عدوّشان امکان پذیر نمیباشد .

میتوانید در این رابطه به لینک زیر هم مراجعه کنید ؛

http://valiasr-aj.com/fa/page.php? bank=maghalat&id=112

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=2143

وحدت اسلامی

بعضی ها به اشتباه فکر میکنند که ” وحدت اسلامی ” یعنی دست برداشتن أز اصول اعتقادی مذهب , ولی کاملا واضح است که این صحیح نیست و دور از اندیشه های امام ومراجع بزرکوار است .

حضرت آیت الله سبحانی میفرمایند :

(متن عربی است واین ترجمه خراب از من است) :

نویسنده (یعنی خود آقای سبحانی) با اینکه به منطق شیعه اعتقاد دارد ودفاع همیشه گی را از حقوق اهل بیت (علیهم السلام) لازم میداند ؛ اعتقاد دارد که تقریب بین مذاهب مهم است .

فی بلد الذکریات (در سرزمین خاطره ها) ترجمه : تحسین البدری : ص ۱۲ , چاپ اعتماد ۱۴۲۳ هـ در صفحات : ۷ – ۱۲ :

آیت الله سبحانی خیلی درباره دروغ ها وظلمهائی که به شیعه میشود سخن میگویند .

در ص ۱۱ :

ذکر میکنند که یکی از کتاب های ضد شیعی را با تیتراژ ۲ میلیونی !! در مرکز سودان , وبا تیتراژ ۶ میلیونی در اطراف آن منتشر کردند !! .

وهمچنین سخنان آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی :

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=salam&id=11

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=sokhan&id=21

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=42

واینجا سخنان چندین نفر از مراجع ورهبری تا بزرگان را میتوانید ببینید با اسناد ومدارک :

http://valiasr-aj.com/fa/page.php? bank=maghalat&id=116

http://www.shia-news.com/ShowNews.asp?Code=87071202

هکرها

بعد أز حرفهای تندی که قرضاوی گفت ومشکلاتی که به وجود آورد وتهمت های ناروائی که به شیعیان اهل بیت (علیهم السلام) زد , مجموعه ای از متعصبین وجاهلین وهابیت اقدام به هک کردن سایتهای برخی از مراجع , علماء و مؤسسات کردند ؛ که همین نشانکر بغض وکینه آنان به شیعیان اهل بیت (علیهم السلام) میباشد وقوی بودن منطق این مذهب شریف مظلوم را ثابت میکند , والبته این کارشان بی جواب نماند .

سر دوراهی هک شدن !

برخی میگویند که استبصار پسر قرضاوی میتواند اثر زیادی در جوامع دیگر مذاهب داشته باشد , از ناحیه کلّی موافقم ولی همانطور که خیلی از متعصبین دیدند در طول تاریخ علمایشان وعوامشان و .. دین یا مذهب خود را عوض کردند وبه مذهب اهل بیت (علیهم السلام) گرایش پیدا کردند و لی آنها شیعه نشدند ؛ اینها عم عبرت نخواهند گرفت .

و در آخر این کلمات مؤثر

حضرت آیه الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی (دام ظله) را میخوانیم :

ای مردم ایران ! ای کسانی که رهین بعثت پیامبرید ! چه سنی و چه شیعه ، همه باید اجر رسالت را بدهند .

قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی . الشوری / ۲۳ .

روز سوم جمادی الثانیه ، برای این که اجر رسالت داده بشود ، به اقرب خاتم انبیاء اظهار مودت بشود ، باید مملکت یک پارچه یا زهراء بشود .

آن جنازه ای که آن گونه زیر خاک رفت ، باید آن روز هر کس دل به علی بن أبی طالب (علیه السلام) دارد آن چه در توان دارد ، انجام دهد .

این وظیفه شعائر فاطمیه است . تضعیف شعائر فاطمیه تضعیف مذهب است . سبک شمردن فاطمیه ، استخاف به امیر المؤمنین (علیه السلام) است . کوتاهی و تقصیر به حق خاتم النبیین (صلی الله علیه وآله وسلّم) است .

خلاصه کلام : صاحب عصر ، ولی وقت و امام زمان ، از شما انتظار دارد که برای آن بازوی ورم کرده ، آن پهلوی شکسته ، آن قبر مخفی و آن جنازه نیمه شب دفن شده ، آن چه در قدرت دارید کار کنید .

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=notepad&id=56

——————————————————

(۱) – برای اطلاع از اسامی مؤلفین کتب ذکر شده در أحادیث فضائل وسال چاپ ونشر مراجعه کنید : الکشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی , کاظم عبود الفتلاوی : ص ۴۸۶ – ۵۱۰ چاپ اول ۲۰۰۵ م

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است.

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x