دانلود کتاب: جستارهایی در مسیحیت(۱۸۰ص)

پیشنهاد اینفورس به شما عزیزان این است که برای شروع سیر مطالعاتی مسیحیت و نیز سیر مطالعاتی قرآن و عهدین، از کتاب جستارهایی در مسیحیت یا کتاب مسیحیت شناسی مقایسه ای شروع کنید. – طباطبایی، (یکی از نویسندگان کتاب)

کتاب جستارهایی در مسیحیت در حقیقت درسنامه مسیحیت شناسی در دوره های کوتاه مدت آشنایی با مسیحیت می باشد. برخی شاگردان عزیز نسبت به منابع و نگارش مستندات مطالبی که در کلاس ها سریع مطرح می شود، متنی را مطالبه می کنند که سر فرصت بتوانند به آنچه گفته شده مراجعه نمایند و مطالب را در ذهن خود تثبیت نمایند.
این کتاب توسط معاونت تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی قم با نام جستارهایی در مسیحیت منتشر شده است. 

کتاب جستارهایی در مسیحیت با همین هدف نوشته شده است. هر چند این کتاب نقاط ضعفی نیز دارد اما در حال حاضر به عنوان بهترین متنی که به سادگی دسترسی به آن امکان پذیر است، به عنوان متن آموزشی و درسنامه آشنایی با مسیحیت استفاده می شود.


توصیه می کنیم نسخه اصلی کتاب را از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید. کلیه مسئولیت های شرعی انتشار و استفاده از نسخه دیجیتالی این کتاب را از خود سلب می نماییم. شما از طریق شماره ۰۹۱۲۴۵۳۱۰۳۲ می توانید جهت تهیه نسخه اصلی راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

پیشنهاد اینفورس به شما عزیزان این است که برای شروع سیر مطالعاتی مسیحیت و نیز سیر مطالعاتی قرآن و عهدین، از کتاب جستارهایی در مسیحیت یا کتاب مسیحیت شناسی مقایسه ای شروع کنید. – طباطبایی، یکی از نویسندگان این کتاب

<br /><span style=”font-size: small;” data-mce-style=”font-size: small;”>کتاب جستارهایی در مسیحیت در حقیقت درسنامه مسیحیت شناسی در دوره های کوتاه مدت آشنایی با مسیحیت می باشد. برخی شاگردان عزیز نسبت به منابع و نگارش مستندات مطالبی که در کلاس ها سریع مطرح می شود، متنی را مطالبه می کنند که سر فرصت بتوانند به آنچه گفته شده مراجعه نمایند و مطالب را در ذهن خود تثبیت نمایند. </span><span style=”font-size: small;” data-mce-style=”font-size: small;”>این کتاب توسط معاونت تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی قم با نام جستارهایی در مسیحیت منتشر شده است.  </span><p><br /></p><p> <span style=”font-size: small;” data-mce-style=”font-size: small;”>کتاب جستارهایی در مسیحیت با همین هدف نوشته شده است. هر چند این کتاب نقاط ضعفی نیز دارد اما در حال حاضر به عنوان بهترین متن پایه و آموزشی و به عنوان درسنامه در زمینه آشنایی با مسیحیت استفاده می شود. </span></p><br /><br /><br /><span style=”font-size: 20px;” data-mce-style=”font-size: 20px;”><a href=”http://s3.picofile.com/file/8287185776/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87.pdf.html” data-mce-href=”http://s3.picofile.com/file/8287185776/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87.pdf.html”> دانلود متن کامل کتاب جستارهایی در مسیحیت </a></span><br /><span style=”font-size: small;” data-mce-style=”font-size: small;”><span style=”font-size: xx-small;” data-mce-style=”font-size: xx-small;”><br />
<span style=”font-size: 14px;” data-mce-style=”font-size: 14px;”> توصیه می کنیم نسخه اصلی کتاب را از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید. کلیه مسئولیت های شرعی انتشار و استفاده از نسخه دیجیتالی این کتاب را از خود سلب می نماییم. شما از طریق شماره ۰۹۱۲۴۵۳۱۰۳۲ می توانید جهت تهیه نسخه اصلی راهنمایی های لازم را دریافت نمایید. </span></span><br />
</span>

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top