اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی

دانشیار دانشگاه امام صادق
چکیده:   (۳۲۳۹ مشاهده)
در این مقاله، کاربردهای گوناگون اصطلاح «اخباری» در گذر زمان بررسی شده است. مفهوم آغازین اصطلاح «اخباری» تا سده ششم، قصه‌پرداز یا تاریخ‌نویس بود. پس از سده ششم، «اخباری» علاوه بر مفهوم پیشین، در مفهومی نزدیک به حدیث‌گرایی به کار رفت. این اصطلاح از سده یازدهم به پیرو مکتب استرآبادی اطلاق گردید و از همان زمان با نوعی ابهام روبه‌رو بود. در ادامه مقاله، پس از بررسی این ابهام به پیامدهای آن در تطبیق مصادیق اخباریان اشاره شده است.
واژه‌های کلیدی: اخباری، اهل حدیث، اصحاب حدیث، استرآبادی.
ایزدی مبارکه کامران، گرامی سیدمحمدهادی. اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی. حدیث پژوهی. ۱۳۸۹; ۰ (۳) :۱۲۷-۱۴۴

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۷۳-fa.html

مطالب مرتبط

Top