بایگانی برچسب: یوسف دره حداد،قران ،توحید ،نبوت ،نصرانیت

دیدگاه اقتباس قرآن از منظر یوسف درّه حداد (نقد و بررسی) - 1

دیدگاه اقتباس قرآن از منظر یوسف درّه حداد (نقد و بررسی)   سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۸۹، ص ۷۹ ـ ۱۱۲ حسین فقیه چکیده یکی از پر طرفدارترین دیدگاه‌ها در میان مستشرقان پیرامون قرآن، دیدگاه اقتباس است. با اینکه افرادی نظیر تئودور نولدکه آلمانی (۱۸۳۶ـ ۱۹۳۱) و گلدزیهر یهودی (۱۸۵۰ـ ۱۹۲۱) در این زمینه

Top