بایگانی برچسب: یمین

سوگند در دعاوی بین‌الادیانی و بین‌المللی در فقه امامیه و حقوق ایران - 1

نویسنده: دانش پژوه، مصطفی؛ زمستان ۱۳۹۲، دوره ۹ – شماره ۴ علمی-پژوهشی(۱۶ صفحه – از ۱ تا ۱۶) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/1065309?userAccept=False

Top