بایگانی برچسب: گوروگرنته صاحب

معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه - 1

معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » بهار ۱۳۸۸ – شماره ۴۱ (از صفحه ۵۷ تا ۷۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449415 عنوان مقاله: معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه (۱۶ صفحه) نویسنده : روحانی، سید محمد چکیده : معمولاً هر دینی دارای متن یا متون مقدسی است که مهم‌ترین و

آیین ها و تشریفات گورو گرنته صاحب - 1

نویسنده: تقی خانی،پروانه؛ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097842/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8

Top