بایگانی برچسب: کوروش

آیا سخنان کورش کبیر راست است؟ - 1

در تاریخ جهان، مردان و زنان بسیاری را می شناسیم که دارای لقب بزرگ یا کبیر هستند. افرادی مانند اسکندر، کنستانتین، شاپور دوم، پطر، کاترین، شاه عباس و بسیاری دیگر که با کنکاش دقیق در زندگی و اعمال شان، این لقب را آنچنان که باید برازنده آنان نخواهیم یافت. تعداد قلیلی از شخصیت های تاریخی

دانلود کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری - 1

  دانلود متن کامل کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران تالیف: شهید مطهری ره   معرفی و خلاصه کتاب: این کتاب شامل ۳ فصل است : فصل اول:اسلام از نظر ملیت ایرانی فصل دوم:خدمات اسلام به ایران فصل سوم:خدمات ایران به اسلام  یکی ازبحث هایی که در قرن حاضر در میان تمام ملل رواج بسیار

بررسی تطبیقی حکومت هخامنشیان در دو دوره کوروش و داریوش یکم (تفاوتها و شباهتها) - 1

چکیده:دوران شاهنشاهی کوروش هخامنشی تا پایان دوران داریوش یکم قریب به یک سوم دوران هخامنشیان را در بر می گیرد. بی گمان اقتدار آن دولت در همین عهد به اوج می رسد و آنچه باقی می ماند نتایجی است که بر ساختار اولیه آن تکیه دارد. اهمیت این دوران بر کسی پوشیده نیست و درباره

شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر - 1

چکیده: این مقاله با تبیین نظام فکری ایران و اندیشه سیاسی شاه آرمانی در دوره کوروش، ضمن بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی نظام مختار، بر آن است نشان دهد چرا و چگونه خردمندی، شجاعت، میانه روی و عدالت، چهار محور بازخوانی شده در جمهور افلاطون، همان گونه که نویسنده کتاب شهر زیبای افلاطون و شاه

کوروش عیلامی – انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث های پیرامون هویت عیلامی – انشانی کوروش دوم - 1

چکیده:ورود پارسی ها به انشان/ پارسه و ارتباط گسترده آنان با ساکنان عیلامی این سرزمین در جنوب غرب ایران باعث نفوذ فرهنگ و تمدن عیلام در فرهنگ و تمدن هخامنشی به ویژه در زمان کوروش دوم و کمبوجیه دوم شد. به علاوه، ادعاهای کوروش در استوانه مشهور خود به زبان بابلی که خود و اجدادش

خویشکاری خدای نبوی بین النهرینی در فرمان کوروش - 1

چکیده: کتیبه فرمان کوروش تاکنون اساس پژوهش های فراوان قرار گرفته، ولی به نقش خدای نبوی بین النهرینی در این کتیبه از منظر اسطوره شناختی عنایت چندانی نشده است. کتیبه فرمان کوروش آسیب هایی دیده و نبو و مردوک تنها خدایانی هستند که نامشان در این نوشته باقی مانده است. خدای نبو، صاحب خویشکاری توکل

بررسی سفرنامه های اروپاییان در دوره صفویه و زندیه، با رویکرد تحلیل نقش ها و طرح های دروازه ملل تخت جمشید - 1

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی کهن ترین نقش ها و طرح های گاو بالدار دروازه ملل در سفرنامه های اروپاییانی می باشد که در دو دوره صفویه و زندیه با مقاصد گوناگون به ایران سفر کردند. مدارک موجود نشان می دهد، این مسافران گزارش ها و تصاویری را با خود به همراه بردند که

مطالعه تطبیقی آرایش ریش افراد در نقوش برجسته تخت جمشید با توجه به جایگاه اجتماعی - 1

چکیده:در تاریخ هنر ایران بیشترین آثار نقش برجسته مربوط به دوره هخامنشی می باشد که اساس هنری دوره خود را بیان می کند. نقش برجسته های تخت جمشید جلوه گاه اندیشه هنرمندانی است که پای بند اصول و عقایدی منحصر به خود بودند و از این رو سعی در خلق آثاری داشتند که متناسب با

تخت جمشید: از معبد تا تختگاه - 1

چکیده:نام اصلی تخت جمشید در دوره هخامنشی «پارسه» بوده است. در این بررسی، نخست علل انتساب عنوان «تخت جمشید» و چگونگی نسبت دادن این تختگاه بزرگ هخامنشی به جمشید، پادشاه اساطیری ایران باستان، بازگو می شود. آن گاه نظریه های دو دسته از ایران شناسان درباره کارکرد اصلی تخت جمشید مطرح می گردد. دسته نخست

Top