بایگانی برچسب: کرامت

دانش نامه دین: امشاسپندان تهیگی دای بوتسو سان جو ارهاص، صرفه، کرامت، معجزه - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۰ – شماره ۱۱ (از صفحه ۲۲۷ تا ۲۴۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142364 دانش نامه دین: امشاسپندان تهیگی دای بوتسو سان جو ارهاص، صرفه، کرامت، معجزه (۱۴ صفحه) نویسنده : جاودان،محمد نویسنده : پاشایی،ع نویسنده : فرهودی،مصطفی هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۰ – شماره ۱۱

درآمدی بر داستان‌گویی صوفیانه (قصّه‌های کرامت) - 1

مقاله ۴، دوره ۴، شماره ۶، تابستان و پاییز ۱۳۸۷، صفحه ۱۱۱-۱۳۲   نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده علی اصغر ارجی مدرس مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین. چکیده در این مقاله بخش عمده قصه­های کوتاه صوفیانه، با محوریت کرامات عارفان، مورد بحث قرار گرفته، بین سندیت تاریخی قصه­ها با جنبه­های داستانی آن­ها ارتباطی براساس

حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع) (۲۰ص) - 1

چکیده : مکاتب مختلف تلاش میکنند نوعی از سبک زندگی را بر اساس مبانی و ایدئولوژی خویش ارائه کنند. اسلام نیز با محوریت قرآن و عترت، سبک زندگی اثربخشی را عرضه میکند. در نسخه ارائه شده از سوی اسلام زن جایگاه ویژه و اثربخشی دارد و حفظ کرامت وی در ایفای این نقش بسیار مؤثر

Top