بایگانی برچسب: کتاب مقدس

خدای سه گانه در کتاب مقدس و ظهور راست کیشی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۴ (از صفحه ۸۹ تا ۱۱۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110219 خدای سه گانه در کتاب مقدس و ظهور راست کیشی (۲۸ صفحه) نویسنده : رابرت ویلکن، مترجم : عارف زاده،الیاس هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۴ (صفحه ۸۹) ‌ ‌‌‌خدای

نقد مقاله خدای عهد عتیق - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۵) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110254 نقد مقاله خدای عهد عتیق (۵ صفحه) نویسنده : حمامی لاله زار،یونس هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (صفحه ۲۵۱) ‌ ‌‌‌بـررسی‌ هر متن در صورتی که به شکل جامع

عرفان یهودی و مکتب گنوسی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110251 عرفان یهودی و مکتب گنوسی (۲۸ صفحه) نویسنده : حاج ابراهیمی،طاهره هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (صفحه ۱۷۷) ‌ ‌‌‌اشـاره‌: ریشه‌های عرفان یهودی در کتاب مقدس وجود دارد. در

دانلود کتاب: جستارهایی در مسیحیت(۱۸۰ص) - 1

کتاب جستارهایی در مسیحیت در حقیقت درسنامه مسیحیت شناسی در دوره های کوتاه مدت آشنایی با مسیحیت می باشد. برخی شاگردان عزیز نسبت به منابع و نگارش مستندات مطالبی که در کلاس ها سریع مطرح می شود، متنی را مطالبه می کنند که سر فرصت بتوانند به آنچه گفته شده مراجعه نمایند و مطالب را

مقدمه ای بر مقایسه ادیان توحیدی - 1

مقدمه ای بر مقایسه ادیان توحیدی آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۲ (از صفحه ۶۷ تا ۱۱۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110292 مقدمه ای بر مقایسه ادیان توحیدی (۴۶ صفحه) نویسنده : توفیقی،حسین هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۲ (صفحه ۶۷) ‌ ‌۱٫ ‌‌نـسبت‌ ادیان با

معرفی کتاب: اسلام در کتاب مقدس - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۵ – شماره ۳۲ (از صفحه ۲۹۵ تا ۳۱۸)   URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/328536 معرفی کتاب اسلام در کتاب مقدس (۲۴ صفحه) معرف : انصاری،محمد باقر هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۵ – شماره ۳۲ (صفحه ۲۹۵) هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۵ – شماره ۳۲ (صفحه

معنای توحید زرتشتی (۳۴ص) - 1

معنای توحید زرتشتی آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۷ – شماره ۳۹ (از صفحه ۴۵ تا ۷۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449391 عنوان مقاله: مقالات: معنای توحید زرتشتی (۳۴ صفحه) نویسنده : آقایی، سید مجتبی چکیده : کلمات کلیدی : هفت آسمان » شماره ۳۹ (صفحه ۴۵) ‌ ‌‌‌مـقالات‌ هفت

گونه های مکاشکفه خداوند در الاهیات مسیحی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۸ – شماره ۴۴ (از صفحه ۶۵ تا ۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/629958 عنوان مقاله: گونه های مکاشکفه خداوند در الاهیات مسیحی (۲۴ صفحه) نویسنده : حقانی فضل، محمد چکیده : از نظر الاهیات مسیحی، خدا پنهان است و دست‌نایافتنی و انسان نیز ناتوان

تأویل گناهان انبیا در فتاسیر یهودی قرون وسطی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » بهار ۱۳۸۹ – شماره ۴۵ (از صفحه ۲۹ تا ۵۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/629971 عنوان مقاله: تأویل گناهان انبیا در فتاسیر یهودی قرون وسطی (۳۰ صفحه) نویسنده : توفیقی، فاطمه چکیده : گناهان منسوب به انبیا در کتاب مقدس توجه بسیاری را برانگیخته است. مسلمانان

تأثیر ایران بر یهودیت: سده نخست پ . م . تا سده دوم میلادی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۹ – شماره ۴۸ (از صفحه ۵۱ تا ۷۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/750526 عنوان مقاله: تأثیر ایران بر یهودیت: سده نخست پ . م . تا سده دوم میلادی (۲۴ صفحه) نویسنده : منتظری،سید سعید رضا نویسنده : شائول شاکد، نویسنده : طامه،مجید چکیده

Top