بایگانی برچسب: ژوستین شهید

نقش پدران کلیسا در شکل‌گیری کلیسای مسیحی - 1

نقش پدران کلیسا در شکل‌گیری کلیسای مسیحی - 1

معرفت ادیان، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۸۳ ـ ۱۱۴ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 جواد باغبانی* چکیده مسیحیان برخلاف توصیه حضرت عیسی(ع) که گفته بود کسی را «پدر» نخوانید،۱ اسقفان برجسته متکلم و صاحب‌قلم خود را در فاصله بین سال‏های ۱۰۰ـ۵۰۰ م. پدران کلیسا نامیدند. کلیسا به معنای جامعه مسیحی است.

Top