بایگانی برچسب: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم

پژوهشى در باره بشارت‏هاى تورات و انجیل در مورد پیامبر خاتم‏ - 1

پژوهشى در باره بشارت‏هاى تورات و انجیل در مورد پیامبر خاتم‏ - 1

همان گونه که عنوان این پژوهش نشان می دهد، این تحقیق خبرهای تورات و انجیل در مورد پیامبری حضرت محمد(ص) را مورد بررسی قرار می دهد. طرح مسئله ظهور[۱] پى در پى پیامبران الهى از نسل حضرت ابراهیم ، از آموزه هاى تفکیک ناپذیر سه دین بزرگ ابراهیمى، یعنى اسلام ، مسیحیت و یهود به

Top