بایگانی برچسب: هندوئیسم

دانلود کتاب: زن در آیینه ادیان (۱۳۱ص) - 1

دانلود کتاب: زن در آیینه ادیان (۱۳۱ص) - 1

زن در آیینه ادیان مشخصات کتاب: سرشناسه : حامدی کلخوران ایرج ۱۳۵۱ – عنوان و نام پدیدآور : زن در آیینه ادیان(ِآفرینش ،زرتشت، مسیحیت، یهود، هندو، اسلام)/ ایرج حامدی کلخوران. مشخصات نشر : اردبیل رهرو دانش ۱۳۸۸٫ مشخصات ظاهری : ۱۰۹۵ص. شابک : ۹۷۸۹۶۴۸۴۷۸۳۰۳ وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۰۸۷-۱۰۹۵؛همچنین

تأملی بر اثبات تناسخ، براساس وحدت خاطرات (۹ص) - 1

چکیده یکی از ادله‌ای که مسئله تناسخ را در دوره جدید تأیید می‌کند، وجود افرادی است که مدعی‌اند از زندگی پیشین خود خاطراتی دارند. در تحقیقات مشخص شده است تعداد زیادی از این افراد دچار توهم‌اند، یا احتمال فریبکاری آنان وجود دارد؛ اما ادعای بیش از سی نفر مورد توجه قرار گرفته است. برای تکیه

سیر تحول تاریخ و اندیشه بودایی - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (از صفحه ۱۴۵ تا ۱۸۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138462 سیر تحول تاریخ و اندیشه بودایی (۳۸ صفحه) مترجم : شجاعی،علی رضا هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (صفحه ۱۴۵) ‌ ‌‌‌آیـین‌ بودا دین و فلسفه سراسر ِ آسیاست که

متون دینی هندو(۲۵ص) - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138461 متون دینی هندو (۳۰ صفحه) نویسنده : موحدیان عطار،علی هفت آسمان » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۲۵ (صفحه ۱۱۵) ‌ ‌‌‌در‌ مـطالعه یک دین همان گونه که نمی‌توان فقط بر پایه بررسی

سُمنیه، فرقه ای بودایی در جهان اسلام(۷ص) - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۵ – شماره ۳۱ (از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸)   URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/328516   سمنیه، فرقه ای بودایی در جهان اسلام (۱۰ صفحه) نویسنده : فریا منش،مسعود چکیده آیین بودایی در منابع اسلامی به نام های گوناگونی خوانده شده است، اما ظاهرا این آیین

جهان‌بینی رگ وده، جهان بینی متناقض!(۱۴ص) - 1

میمه اندازه ۴٫pdf ۴۱۸٫۸۹ کیلو بایت سال سوم، شماره اول، زمستان ۱۳۹۰، ص ۷۱ ـ ۹۲ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.1, Winter 2012 مصطفی آزادیان* چکیده این مقاله، جهان بینی آیین هندو را بر اساس آموزه های «رگ وده» در سه مسئله خداشناسی، جهان شناسی و چگونگی پیدایش آن، و انسان شناسی بررسی می کند. رگ

ادوار تاریخی آیین هندو و نقش آن در تحول نظام خدایان هندو - 1

ضمیمه اندازه ۵٫pdf ۴۳۲٫۰۶ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۹۳ ـ ۱۱۶ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.4, Fall 2011 امیر خواص* چکیده آیین هندو از نظر تاریخی، تاکنون با پنج دورۀ دگرگونی روبه‌رو بوده است که عبارتند از: ۱٫ دوره پیش از تاریخ؛ ۲٫ دورۀ وده‌ای؛ ۳٫ دورۀ کلاسیک؛ ۴٫

فروپاشی و قیامت چهارگانه در پورانه‌های هندویی و عرفان اسلامی - 1

ضمیمه اندازه ۶٫pdf ۴۸۵٫۱۵ کیلو بایت معذفت ادیان،سال دوم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۳۷ ـ ۱۶۵ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.3, Summer 2011 محمدرسول ایمانی* چکیده در پورانه‌های هندویی، برای ادوار مختلف جهانی، انتهایی ترسیم می‌شود که «پَرلَیه» نام دارد. علاوه بر این، فروپاشی(مهاپرلیه)، انواع دیگری از فروپاشی را نیز در این متون می‌توان یافت

بررسی مهم‌ترین مؤلّفه‌های جهان‌بینی هندویی در متون پورانه‌ای(۱۱ص) - 1

معرفت ادیان، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۶۵ ـ ۱۸۷ Ma’rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010 محمدرسول ایمانی* چکیده پورانه‌ها، که در دسته‌بندی کلاسیک متون هندویی در گروه متون سْمِرتی(غیر مُنزَل) جای داده دارند، از جمله تأثیرگذارترین متون هندویی در شکل‌دهی هندسه ی فکری و نظام الاهیاتی هندوئیسم متأخر و معاصر به شمار

یوگا

جستاری در نجات‌شناسی یُگه - 1

چکیده مکتب یگه یکی از دَرشَنه‌ها، مکتب‌های فلسفی هندو، و از جمله شش مکتب راست‌باور (اَستیکه۱= هست‌گو)، است. یگه همچون سایر مکتب‌های فلسفی هندویی، یک «مکتب نجات» است. در مکتب یگه، به‌سان عموم مکتب‌های فلسفی ـ عرفانی هندو، معضل آدمی جهل و عدم تمییز میان خود حقیقی و غیر خود است: رهایی از این معضل

Top