بایگانی برچسب: هند

موعود در آیین هندو(۸ص) - 1

موعود در آیین هندو(۸ص) - 1

موعود در آئین هندو   نگارنده : محمد شهبازیان فصل اول هندوئیسم ۱-۱دین هندو حدود ۳۵۰۰ سال قبل، قومی که خود را آریه (arya ) یعنی نجیب و شریف می‌خواندند، از آسیای مرکزی به اطراف رود سند مهاجرت کردند و با پیشروی به سوی مشرق، سرزمینی را که بعداً هندوستان نامیده شد، در معرض تاخت

گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری - 1

گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری   آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۷ – شماره ۳۹ (از صفحه ۱۷ تا ۴۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449390 عنوان مقاله: گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری (۲۸ صفحه)

مفهوم قربانی (یجنه / یسنه) در هند و ایران باستان - 1

چکیده:در روزگار باستان آیین قربانی، در هند و ایران، مهمترین آیین دینی تلقی می شد. در هند آیین قربانی رفته رفته از آیینی ابتدایی به چنان نظام پیچیده ای بدل شد که در دوره ای برای برگزاری آن حضور چندین دین یار ضروری بود و نظام تمام کائنات وابسته به این عمل تصور می شد.

تأملاتی تحلیلی و انتقادی در مکاتب فلسفی ناستیکه هند - 1

چکیده در نگاه نخست، اکثر افراد هنگامی که با نام هند و هندوستان مواجه می شوند، ناخودآگاه در ذهن آنها مسائلی از قبیل خرافات، بت پرستی و مراسم گوناگون و مرتاضان و اموری از این دست تداعی می شود. درحالی که در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، با اندیشمندانی مواجه می شویم که در

Top