بایگانی برچسب: نورالثقلین

اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین - 1

محمدعلی مهدوی راد ، عباس مصلایی‌پور، حمیدرضا فهیمی‌تبار استادیار دانشگاه تهران چکیده:   (۷۱۸۸ مشاهده) تفسیر نورالثقلین که توسط شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی فقیه و محدث امامی مذهب در نیمه دوم قرن یازدهم هجری و یا نیمه اول قرن دوازدهم نوشته شده است، تفسیری روایی به شمار می‌آید و حاوی بیش از

Top