بایگانی برچسب: نقد سندی ، بوم شناسی ،تبار شناسی ،روایات ،زن و شوهر ،سجده ی زن بر شوهر

تبارشناسی روایت سجدۀ زن بر شوهردر جوامع روایی متقدم امامیه - 1

مهدی ایزدی، محمدحسن شیرزاد ، محمدحسین شیرزاد چکیده:   (۲۱۷ مشاهده) یکی از پرسش‏های نوظهور در جوامع مسلمان که محصول تماس فرهنگی با جهان غرب است، پرسش از جایگاه زنان در محیط خانواده است. در این میان، وجود برخی از روایات در جوامع روایی فریقین که جایگاهی پست به زنان نسبت به مردان اعطا می‏کند،

Top