بایگانی برچسب: نقد حدیث

حدیث‌پژوهی علامه موسوی سبزواری - 1

فتحیه فتاحی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) چکیده:   (۴۹۰۲ مشاهده) عبد الاعلی موسوی سبزواری (۱۳۲۸/۱۳۲۹ـ۱۴۱۴) از محدثان و عالمان برجسته عصر حاضر و دارای آثار گران‌سنگی در زمینه دانش‌های مختلف دینی است. در این میان، کتاب مواهب ‌الرحمن فی تفسیر القرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا اندیشه‌های حدیثی علامه موسوی سبزواری را می‌توان

روش علّامه سید عبدالله شبّر در نقد صدوری و متنی حدیث - 1

محمدتقی دیاری بیدگلی ، محمد مهدی مسعودی دانشیار دانشگاه قم چکیده:   (۴۸۸۹ مشاهده) بی‌شک، پرداختن به تبیین و تشریح مراد حدیث، مبتنی بر احراز صحت صدور و نیز احراز صحت متن قابل استناد به معصومین(ع) و به دیگر عبارت، بررسی میزان انطباق متن نقل شده با متن اصلی است. در این خصوص، اهتمام عالمان

حجیت سنت از دیدگاه محمود ابوریه - 1

محمدابراهیم روشن ضمیر ، مهدی عبادی عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده:   (۵۳۲۰ مشاهده) یکی از کسانی که دیدگاه هایش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زیادی به پا کرده، محمود ابوریه است. او در کتاب اضواء علی السنه المحمدیه، به طرح مباحثی پرداخت که بر حدیث

دفاع از اصالت ادعیۀ اهل بیت(ع): مطالعۀ موردی دعای عرفه - 1

حامد خانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی‌ـ واحد آزادشهر چکیده:   (۶۷۵۹ مشاهده) از جمله آثار برجستۀ دعایی شیعه، دعای عرفۀ منسوب به امام حسین(ع) است. متن این دعا خالی از إسناد و با حذف‌ها و الحاقاتی در نسخ مختلف، تنها در آثار متأخرتر از سدۀ هفتم هجری قابل بازیابی است. همین نقل نشدن آن در

Top