بایگانی برچسب: نقادی ،کتاب مقدس

نقادی کتاب مقدس(۱۴ صفحه) - 1

نقادی کتاب مقدس(۱۴ صفحه) - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰)   نقادی کتاب مقدس (۱۴ صفحه) نویسنده : سلیمانی،عبدالرحیم هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (صفحه ۹۷) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ نقادی کتاب مقدس(۱) عبارت است از مطالعه و تحقیق درباره نوشته‌های کتاب مقدس، مطالعاتی‌

Top