بایگانی برچسب: نظم

بررسی نظریه تکامل از دیدگاه آلوین پلانتینگا - 1

    عنوان نشریه:   پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی) :   زمستان ۱۳۸۴ , دوره  ۲ , شماره  ۱ ; از صفحه ۱۷۵ تا صفحه ۱۹۱  *  نویسندگان:  عبادی اعظم* چکیده:  آلوین پلانتینگا از فیلسوفان پر نفوذ دین و صاحب رای معاصر است که در سنت فلسفه تحلیلی پرورش یافته و یکی از بنیان گذاران «معرفت

برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو - 1

چکیده : اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. امام رضا (ع) در مناظره های مختلف خود با عمران صابی، جاثلیق، سلیمان مروزی

Top