بایگانی برچسب: میراث حدیثی شیعه

بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت * – سید علیرضا حسینی شیرازی، طاهر عزیز وکیلی - 1

بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت * – سید علیرضا حسینی شیرازی، طاهر عزیز وکیلی - 1

چکیده یکی از دشواری‌های پیش  روی میراث حدیثی شیعه، ادعای وضع  و  جعل در نگاشته‌های کهن شیعی است. از جمله دستاویز‌های این ادعا، دو گزارش در رجال‌کشّی است. بر پایۀ این دو گزارش، دوره‌ای کم‌وبیش ۷۰ ساله از تاریخ حدیث شیعه، یعنی از زمان شهادت امام باقر علیه‌السلام در ۱۱۴ ق. تا زمان به امامت

Top