بایگانی برچسب: موبد

گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری - 1

گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری - 1

گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری   آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۷ – شماره ۳۹ (از صفحه ۱۷ تا ۴۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449390 عنوان مقاله: گفت و گو: زرتشتیان پارسی در گفت و گو با موبد خجسته میستری (۲۸ صفحه)

Top