بایگانی برچسب: مفهوم وطن

بررسی حدیث «حب الوطن من الایمان» - 1

مرتضی رحیمی استادیار چکیده:   (۱۷۷۳ مشاهده) وطن از دیرباز مورد توجه بوده، در اسلام از طریق آیات و روایات از وطن و دوست داشتن آن سخن گفته شده است، از جمله عبارت معروف «حب الوطن من الایمان» منقول از پیامبر(ع) است. این عبارت توجه دانشمندان اسلامی را به خود جلب کرده است، مشکل حل

Top