بایگانی برچسب: مفهوم شناسی تطبیقی

صابئین مندائی

مفهوم‌شناسی تطبیقی «حنفاء» و «صابئین» در قرآن - 1

مفهوم‌شناسی تطبیقی «حنفاء» و «صابئین» در قرآن - 1

مفهوم‌شناسی تطبیقی «حنفاء» و «صابئین» در قرآن   چکیده مقصود اصلی این پژوهش، مفهوم‌شناسی تطبیقی «حنفاء» و «صابئین» و بررسی اینکه آیا این دو اصطلاح در قرآن کریم، مفهوم واحدی دارند یا خیر؟ از آنجایی‌که جوامع و گروه‌های دینی مختلفی در عصر نزول قرآن می‌زیسته‌اند و بررسی برخی از آنان با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌روست،

Top