بایگانی برچسب: معلم جهانی

نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا (۷ص) - 1

نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا (۷ص) - 1

نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا چکیده کریشنامورتی، آموزه‌های خود را نه زیرمجموعه روان‌شناسی و نه در مسیر ایجاد مذهب و تعالیم عرفانی می‌داند؛ اما با اندکی تأمل به‌راحتی می‌توان تعالیم او را در حوزه‌ روان‌شناسی و عرفان قرار داد. بسیاری از عبارات او با موضوع مذهب و معنویت شکل می‌گیرد. اعم

Top