بایگانی برچسب: معجم رجال الحدیث

روش آیت‌الله خویی در کشف تحریف‌های سند - 1

فتحیه فتاحی‌زاده ، محمدکاظم رحمان ستایش، فاطمه ونکی استاد چکیده:   (۷۸۳ مشاهده) یکی از ویژگی‌های معجم رجال الحدیث‌، مقایسۀ اسناد روایات متحد ‌المضمون یا قریب ‌المضمون در راستای شناسایی تحریف‌های راه‌یافته به اسناد است. ایشان موارد اختلاف کتب اربعه در سند‌گزاری را با عنوان «اختلاف الکتب» و «اختلاف ‌النسخ» مطرح کرده و چه بسیار

Top