بایگانی برچسب: مسيحيت.

حجاب در یهودیت

حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت (۲۲ص) - 1

حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت (۲۲ص) - 1

حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت مهناز علیمردی* / محمدمهدی علیمردی** منبع: معرفت ادیان، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۳۸ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 چکیده براساس جهان‏بینی ادیان الاهی، انسان خلیفه خداوند و مرکز و محور جهان هستی است. وی عهده‌دار رسالت کسب معرفت، تهذیب نفس

بررسی و نقد انگاره ارتداد، در مسیحیت کاتولیک - 1

ضمیمه اندازه ۵٫pdf ۴۸۸٫۴۱ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی ۱۶، پاییز ۱۳۹۲، ص ۷۷ ـ ۹۶ عظیم امیری / دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی Amiri2014dend@gmail.com محمدحسین طاهری / استادیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی    Taheri-akerdi@iki.ac.ir دریافت: ۲۵/۷/۱۳۹۲ـ پذیرش: ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ چکیده دین، تکیه‌گاه

Top