بایگانی برچسب: مدعیان دروغین

گونه‌شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان در عصر غیبت صغرا،با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب - 1

گونه‌شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان در عصر غیبت صغرا،با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب - 1

  چکیده هنگام بررسی نقش نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا، سخن از کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت، اهمیتی ویژه می‌یابد. از آن‌جا که افرادی موجه و صاحب نفوذ از این دست در میان شیعیان امامی دیده می‌شدند، مخالفت اینان می‌توانست تعارض‌هایی را در جامعۀ امامیه پدید آورد. احمد الکاتب با استفاده از این

گونه‌شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان در عصر غیبت صغرا،با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب - 1

چکیده هنگام بررسی نقش نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا، سخن از کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت، اهمیتی ویژه می‌یابد. از آن‌جا که افرادی موجه و صاحب نفوذ از این دست در میان شیعیان امامی دیده می‌شدند، مخالفت اینان می‌توانست تعارض‌هایی را در جامعۀ امامیه پدید آورد. احمد الکاتب با استفاده از این نکته،

نقد و بررسی دیدگاه احمد حسن درباره رجعت - 1

نقد و بررسی دیدگاه احمد حسن درباره رجعت چکیده یکی از مدعیان دروغینی که در سال‌های اخیر با استفاده از ابزار جهل، عده‌ای از ساده‌دلان را فریفته است، احمد بن اسماعیل معروف به احمد الحسن است. وی که خود را با چهار واسطه فرزند امام مهدی می‌خواند مدعی است پس از پایان یافتن عمر شریف

ادعاهای قرآنی برخی مدعیان دروغین در بهره‌گیری از رویا برای تشخیص حجت الهی (۲۲ص) - 1

ادعاهای قرآنی برخی مدعیان دروغین در بهره‌گیری از رویا برای تشخیص حجت الهی نویسندگان: نصرت الله آیتی، محمد شهبازیان فصل نامه علمی – پژوهشی مشرق موعود، سال هشتم، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۹۳، ص ۵ ـ ۲۶ دانلود مقاله به فرمت pdf   چکیده استفاده از خواب و رویا در میان مدعیان دروغین و فرقه‌ها جایگاهی

Top