بایگانی برچسب: ماشیح

ماشیـح؛ منجی یهود به روایت تلمود (نشانه‌ها و کارکردها) (۶ص) - 1

ماشیـح؛ منجی یهود به روایت تلمود (نشانه‌ها و کارکردها) (۶ص) - 1

این نوشتار، گزیده ای است گزارش گونه از بخش ماشیح در کتاب “خدا، جهان، انسان، ماشیح (گزیده گنجینه ای از تلمود)”، تألیف آبراهام کُهِن که قسمت اول آن در بخش ادیان ابراهیمی تقدیم شد. با مطالعه این نوشتار که ایجاز ویژگی اصلی آن است، دانسته های مفیدی درباره منجی یهودی به دست می آید که

آخر الزمان و آرماگدون در یهودیت و مسیحیت

آخرالزمان و حیات اخروی در یهودیت و مسیحیت - 1

معرفت ادیان،‌ سال اول، شماره دوم، بهار ۱۳۸۹، ص ۶۷ ـ ۹۶ ۱) آخرالزمان و حیات اخروی در یهودیت و مسیحی a) چکیده شوق آگاهی از سرنوشت، در سرشت آدمی نهاده شده است. با نگرشی کوتاه به تاریخ زندگی بشر درمی‌یابیم یکی از دغدغه‏های همیشگی انسان، چگونگی فرارسیدن پایان این جهان و حیات پس از

Top