بایگانی برچسب: فرقه گرایی

خواستگاه جنبش‌های نوپدید دینی از نگاه جامعه‌شناختی - 1

خواستگاه جنبش‌های نوپدید دینی از نگاه جامعه‌شناختی - 1

خواستگاه جنبش‌های نوپدید دینی از نگاه جامعه‌شناختی چکیده جنبش‌های نوپدید دینی (NRMs) عنوانی برای هر گروه و حرکت اجتماعی است که بعد از دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی مبتنی بر پاره‌ای تعالیم و آموزه‌های معنوی، داعیه‌دار ایده معنوی جدید و آسانی در به سعادت رساندن انسان معاصر است. نگارنده در این مقاله کوشیده تا نشان دهد که

Top