بایگانی برچسب: غریزه

اعتقاد به منجی، بر اساس «ضمیر ناخودآگاه جمعی» یونگ؛ با بررسی اسطورۀ کهن سیمرغ و تبیین اسطورۀ مدرن بشقاب‌پرنده - 1

اعتقاد به منجی، بر اساس «ضمیر ناخودآگاه جمعی» یونگ؛ با بررسی اسطورۀ کهن سیمرغ و تبیین اسطورۀ مدرن بشقاب‌پرنده - 1

چکیده این نوشتار، «اعتقاد به منجی» را با بررسی سیر تحولی اسطورۀ کهن سیمرغ (منجی) در مشرق‌زمین (ایران) و پیوند آن را با اسطورۀ مدرن بشقاب‌پرنده (منجی) در مغرب‌زمین (ایالات متحدۀ امریکا) به واسطۀ مفهوم ناخودآگاه جمعی یونگ و در قالب کهن‌الگوی رستگاری تبیین می‌کند. در بخش نخست، ابتدا به بررسی بحث ناخودآگاه جمعی، مفاهیم

Top