بایگانی برچسب: عیون اخبار الرضا ، مناظرات امام رضا (ع)، پاسخ به شبهات

دانلود کتاب: ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام - 1

دانلود کتاب: ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام - 1

ترجمه و متن عیون اخبار الرضا علیه السلام مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن بابویه، محمد بن علی، ۳۱۱-۳۸۱ق. عنوان قراردادی : عیون اخبار الرضا(ع) .فارسی عنوان و نام پدیدآور : ترجمه و متن عیون اخبار الرضا علیه السلام/ تالیف صدوق ابن بابویه ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین قمی؛ ترجمه حمیدرضا مستفید، علی اکبر غفاری

Top