بایگانی برچسب: علل و معلل

راه شناخت علل الحدیث - 1

علی محمد میرجلیلی استادیار دانشگاه یزد چکیده:   (۵۱۲۴ مشاهده) یکی از امور مهم در فقه الحدیث، توجه به روایات معلّل و تشخیص آن ها از روایات صحیح است. شناخت روایات معلّل نیاز به اطلاعات دقیق و تخصص لازم در حدیث شناسی دارد، و تنها استادان فن حدیث و خبرگانی که به اسناد و متون

Top