بایگانی برچسب: عصر عباسی

یهودیان در سرزمین‌های اسلامی (۱۴ص) - 1

یهودیان در سرزمین‌های اسلامی (۱۴ص) - 1

معرفت ادیان سال دوم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۹، ص ۷۳ ـ ۱۰۵ Ma’rifat-i Adyān, Vol.2. No.1, Winter 2011 حسین نقوی* چکیده این نوشتار در صدد ترسیم سیمای کلی زندگی یهودیان در سرزمین‌های اسلامی است. یهودیان همواره در میان مسلمانان زندگی همراه با آسایش داشته و در کنار آنان، در عرصه‌های گوناگون به شکوفایی رسیده‌اند و

Top