بایگانی برچسب: عصر روشنگری

الهیات لیبرال

الاهیات لیبرال؛ تلاشی در جهت بازسازی ایمان مسیحی در پرتو دانش مدرن - 1

الاهیات لیبرال؛ تلاشی در جهت بازسازی ایمان مسیحی در پرتو دانش مدرن - 1

ضمیمه اندازه ۴٫pdf ۴۴۵٫۰۷ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال سوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱، ص ۶۵ ـ ۸۴ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012 سیدعلی حسنی* چکیده الاهیات لیبرال یکی از مهم‌ترین مکاتب الاهیاتی است که در قرن نوزده میلادی در مسیحیت پروتستان ظهور کرده است. این مکتب الاهیاتی به علت ویژگی‌ها و دستاوردهای خاص

Top