بایگانی برچسب: ظهور ،جمعه ،شنبه ،فقه الحدیث ،قیام

بررسی روایات تعیین روز ظهور - 1

سید علی اکبر ربیع نتاج ، سید محسن موسوی، علی تفریحی دانشیار چکیده:   (۱۱۴۷ مشاهده) تصریح برخی از روایات مشهور میان عرف خاص و عام آن است که امام زمان می کند؛ اما روایاتی دیگری نیز هست که صراحت در ظهور آن حضرت در روز شنبه دارد. پرسش این است که کدام یک از

Top