بایگانی برچسب: ظهور

بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین(۴۰ص) - 1

بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین(۴۰ص) - 1

چکیده : نوشتار پیش رو با عنوان بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین، در صدد پژوهش و پاسخ این سؤال است که یمانی در روایات چگونه تصویر شده و موارد مشترک و مفترقات روایات فریقین درخصوص یمانی کدام است؟ این مقال به شیوۀ کتابخانه‌ای، اهم مباحث روایات را به صورت تطبیقی بررسی نموده و

زمینه‌سازی ظهور؛ چیستی و چگونگی - 1

چکیده از زمینه‌سازی ظهور، هم آمادگی برای ظهور را می‌توان اراده کرد و هم اقداماتی را که سبب تعجیل ظهور می‌گردد. بی‌شک رفتارهایی که تعجیل در ظهور را باعث می‌شود، به معنای تأثیرگذاری عملکرد انسان‌ها در تعجیل یا تأخیر ظهور است. این نوشتار، کوشیده تا با استناد به روایات، ثابت کند که زمینه‌سازی، به هر

ظرفیت‌ها و محدودیت‌های رسانه در جامعه و دولت زمینه‌ساز ظهور منجی موعود - 1

چکیده از جمله تحولات جهانی که بر اساس متون دینی باید رخ دهد، قیام جهانی امام عصر است. بر اساس اندیشه دینی، هیچ تحولی در جامعه بشری رخ نمی‌دهد، مگر آن‌که ابتدا تحولی در انسان‌ها ایجاد گردد. از طرفی بر اساس نظر دانشمندان علوم اجتماعی، خاستگاه تحولات اجتماعی رسانه‌های ارتباط جمعی هستند. از این‌رو برای

موانع و آفات انتظار - 1

چکیده این مقاله با هدف بازشناسی برخی از موانع و آفات انتظار به روش تحلیلی _ توصیفی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای نوشته شده است. موانعی که این مقاله به آن‌ها پرداخته عبارتند از: استبعاد ذهنی ظهور، خو گرفتن به شرایط موجود، تهدید منافع، شتاب‌زدگی، عافیت‌طلبی، نگرش منفی به انتظار، عدم رشد فکری و

زمینه‌سازی ظهور؛ چیستی و چگونگی - 1

چکیده از زمینه‌سازی ظهور، هم آمادگی برای ظهور را می‌توان اراده کرد و هم اقداماتی را که سبب تعجیل ظهور می‌گردد. بی‌شک رفتارهایی که تعجیل در ظهور را باعث می‌شود، به معنای تأثیرگذاری عملکرد انسان‌ها در تعجیل یا تأخیر ظهور است. این نوشتار، کوشیده تا با استناد به روایات، ثابت کند که زمینه‌سازی، به هر

تربیت زمینه‌ساز عصر ظهور؛ اصول و الزامات - 1

تربیت زمینه‌ساز عصر ظهور؛ اصول و الزامات چکیده خداوند اراده فرمود دین مبین خود را بر همۀ ادیان برتری بخشد، گرچه این حقیقت کافران و مشرکان را خوش نیاید. او همچنین اراده فرمود بر مستضعفان منت گذارد و آنان را وارث زمین و زمان قرار دهد، گرچه این امر بر مستکبران جهان سخت و تنگ

نقش معرفت به امام زمان در تعالی اخلاقی منتظران و زمینه‌سازی ظهور - 1

نقش معرفت به امام زمان در تعالی اخلاقی منتظران و زمینه‌سازی ظهور چکیده محروم بودن شیعیان از بهره‌مندی مستقیم از پرتوهای نورانی و هدایت‌گر امام زمان در زمان غیبت، حرکت در مسیر هدایت را برای آنان دشوار می‌سازد و زمینه حیرت، غفلت و گمراهی را فراهم می‌آورد؛ اما منتظران امام زمان در زمان غیبت، می‌توانند

اخلاق زمینه‌ساز ظهور در قلمرو خانواده - 1

چکیده اخلاق زمینه‌ساز به عنوان بخشی از اخلاق اسلامی، فضایل و رفتارهای اخلاقی برگرفته از آموزۀ انتظار را _ که شرایط فردی و اجتماعی را برای ظهور امام زمان(عج) فراهم می‌آورد _ بررسی می‌کند. در اخلاق زمینه‌ساز، غایت فعل اخلاقی، رسیدن به سعادت حقیقی، یعنی محقق شدن ظهور است. اخلاق در قلمرو خانواده، در طول

تحلیل جایگاه صفات و رفتارهای اخلاقی زمینه‌ساز ظهور در محتوای کتاب‌های درسی عمومی دانشگاهی ایران - 1

چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه صفات و رفتارهای اخلاقی زمینه‌ساز ظهور در محتوای کتاب‌های درسی عمومی دانشگاهی ایران انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌های درسی عمومی دانشگاهی را دربر می‌گیرد که در سال ۱۳۹۳ در قالب

زمینه‌سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود(عج)(۹ص) - 1

چکیده زمینه‌سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود، مهم‌ترین وظیفه اندیشمندان شیعه در عصر حاضر به شمار می‌رود؛ زیرا این موضوع، زیربنای دیگر شاخه‌های زمینه‌سازی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…) است. گنجاندن آموزش اصول مهدویت و شاخه‌های آن در برنامه درسی دوره‌های ابتدایی، متوسطه و دانشگاه و بهره‌برداری از دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات در شبکه جهانی

Top