بایگانی برچسب: سیره پیامبر صلی الله علیه و اله

جلوه‌ای از حاکمیت قانون‌گرا در احادیث سیرۀ رسول الله - 1

محمد هادی مفتح استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم چکیده:   (۳۷۱۴ مشاهده) قانون‌گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه‌گر است. روایت مشهوری از طرق خاصّه و عامّه نقل شده که اشاره به واقعه‌ای ناموسی در زمان حکومت آن حضرت در مدینه النبی

Top