بایگانی برچسب: سیاست

امام علی علیه السلام و قبول حکومت - 1

امام علی علیه السلام و قبول حکومت - 1

  امام علی علیه السلام و قبول حکومت   لینک دانلود مقاله در قالب PDF   بسم اللّه الرحمن الرحیم با عرض سلام! خداوند همه مارا به راه راست هدایت دهد.امیدوارم به سوالاتی که در پی این خطبه از سخنان امیر المومنان علی علیه السلام می آید جواب دهید تا رفع شبهه شود  * –

تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » پاییز ۱۳۸۸ – شماره ۴۳ (از صفحه ۴۹ تا ۷۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/629945 عنوان مقاله: تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» (۲۴ صفحه) مصاحبه کننده : مطعبه چی، مصطفی مصاحبه شونده : کوزامتادام،جاب چکیده : آنچه از مفهوم «تصوف» در پاره شرقی

وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورۀ امامت امام رضا(ع) - 1

نویسنده: صفری فروشانی،نعمت الله؛ بختیاری،زهرا؛ پاییز ۱۳۹۲، سال پانزدهم- شماره ۵۹(۳۲ صفحه – از ۵ تا ۳۶) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1033544/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%db%80-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)

فرمانروایی توامان: حکومت و مشروعیت در ایران باستان - 1

چکیده:درباره ایران باستان به ویژه در سال های اخیر، پژوهش هایی قابل توجه انجام گرفته و این حاکی از یک رویداد میمون در خصوص توجه پژوهشگران به تمدن ریشه دار ایران باستان است. نوشتار حاضر به دلیل توجه و تمرکز روی یکی از وجوه سیاسی آن تمدن، در نوع خود کاری بدیع است. سوال اصلی

شاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی های او - 1

چکیده:در آموزه های اخلاقی و دینی ایران باستان مشروعیت سیاسی شاه زمانی محرز است که بایستگی های مورد نظر این آموزه ها را واجد باشد. احراز این بایستگی ها البته پاره ای ذاتی و پاره ای اکتسابی است. رواج آموزه های اخلاقی و دینی در جامعه ایران باستان و بازتاب آن در ذهنیت فرهنگی جامعه

باستان شناسی دوران اسلامی، تاریخچه و مفاهیم - 1

چکیده: باستان شناسی دوران اسلامی، موضوع مناسب و مورد علاقه در بسیاری از دانشگاه ها و خصوصا کشورهای اسلامی است که تعلقات عالی آنها به تاریخ و فرهنگ برجسته اشان را نشان می دهد و زمینه فرهنگی مشترکی برای بسیاری از کشورهای اسلامی را به وجود آورده است. اما در این میان شاید یکی از

کاربست های سیاسی اساطیر در ایران باستان - 1

چکیده: اساطیر اگر چه در چارچوب داستان بیان می گردند، اما دارای کاربستی با ارزش در زندگی آدمیزادگان بوده اند و هر آنچه به گذشته های دورتر باز گردیده شود، دیده می شود که اساطیر، بیشتر زندگی آدمی را سامان می داده اند، زیار آدمیزاده دوره باستانی تنها راه و روش زندگی خویش را از

در آمدی بر باستان شناسی و سیاست - 1

چکیده:از همان آغاز، باستان شناسی برای سیاستمداران کاربرد سیاسی داشته است. سیاستمداران، باستان شناسی را برای تخریب و یا خلق تاریخ و هویت های کاذب ملی و قومی به کار گرفته اند، و با اینکه تلاش کرده اند به یاری باستان شناسی و یا بسترسازی های فرهنگی، پدیده های اجتماعی سیاسی حامعه را کنترل و

خوشگذرانی و خشونت (از شاه عباس یکم تا شاه سلطان حسین) - 1

چکیده:عصر صفوی از اعصاری است که حدود دو قرن زمینه سازی تاریخی صورت گرفت تا حاکمیت خاندان صفوی اردبیل مسجل گردد، و پس از تثبیت، بیش از دو قرن هم توانست براریکه سلطنت و مذهب تکیه زند. با این وصف، از آن جا که دوران ثبات و سقوط هر سلسله تحت تاثیر مقتضیات سیاسی، اجتماعی

رابطه سلامت با خشونت و آسیب در سیاست بین الملل - 1

چکیده:این مقاله رابطه بین سلامت با بروز خشونت و آسیب در عرصه سیاست بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. دانش روانشناسی سیاسی و زیست سیاست رابطه بین سلامت و رفتار سیاسی را مورد توجه قرار می دهند. فروید ریشه های روانشناختی رفتار را مورد توجه قرار می دهد و ریشه های مرضی برای

Top