بایگانی برچسب: روش شناسی

حدیث‌پژوهی علامه موسوی سبزواری - 1

فتحیه فتاحی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) چکیده:   (۴۹۰۲ مشاهده) عبد الاعلی موسوی سبزواری (۱۳۲۸/۱۳۲۹ـ۱۴۱۴) از محدثان و عالمان برجسته عصر حاضر و دارای آثار گران‌سنگی در زمینه دانش‌های مختلف دینی است. در این میان، کتاب مواهب ‌الرحمن فی تفسیر القرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا اندیشه‌های حدیثی علامه موسوی سبزواری را می‌توان

شهید ثانی، رجالی بزرگ شیعه - 1

فتحیه فتاحی زاده دانشیار دانشگاه الزهرا چکیده:   (۵۷۱۰ مشاهده) زین الدین بن علی عاملی(م ۹۶۵) معروف به شهید ثانی از رجالیان بزرگ شیعه در دوره متأخر است. آرای رجالی این دانشمند را می‌توان در تعلیقات ارزشمند او بر کتاب خلاصه الاقوال علامه حلی جست وجو کرد. وی از پژوهشگران برجسته اخبار، و در دو

روش ابن بابویه صدوق در کمال الدین و تمام النعمه - 1

عاطفه زرسازان استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی چکیده:   (۳۷۷۶ مشاهده) صدوق از محدثان و عالمان برجسته شیعه و دارای آثار فراوانی در زمینه دانش های مختلف دینی است. در این میان، کتاب کمال الدین و تمام النعمه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا در این کتاب که از دیدگاه مکتب تشیع در موضوع غیبت

سید رضی رحمه الله، المجازات النبویه و روش‌شناسی آن - 1

عبدالهادی فقهی‌زاده، نرجس توکلی محمدی دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث چکیده:   (۸۱۰ مشاهده) المجازات النبویه تألیف سید رضی رحمه الله(م۴۰۶ق) عالم بزرگ شیعه، تنها اثر مستقل شیعی در شرح مجازات روایی پیامبر اکرم(ع)است که در آن، به شرح بیش از ۳۶۰ روایت مشتمل بر مجاز پرداخته شده است و شناخت جوانب گوناگون آن

تحلیل مضامین موعودگرای سینمایی - 1

روش‌شناسی تحلیل و استنباط مضامین موعودگرا از فیلم‌های سینمایی چکیده فرآیند حرکت جهان به سمت پایان تاریخ، با تکوین مفهومی به نام موعود و فراز و نشیب‌های آن در دوران ارتباطات در تولیدات سینمایی بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. توجه به مقوله موعودگرایی در تولیدات سینمایی غربی، از اولین فرآورده‌های شکل گرفته در عرصه

Top