بایگانی برچسب: روش تطبیقی

نگرشى تطبیقى به قرآن و انجیل – ۲ (۲۸ ص) - 1

نگرشى تطبیقى به قرآن و انجیل – ۲ (۲۸ ص) - 1

  نگرشى تطبیقى به قرآن و انجیل (۲)   علی رضا عقیلی فصل نامه علمی – پژوهشی پژوهشهای قرآنی، دوره ۴، شماره ۱۵-۱۶، شماره پیاپی ۱۵ (ویژه انسان شناسی)، زمستان ۱۳۷۷، ص ۳۸۴ ـ ۴۱۱   دانلود مقاله به فرمت pdf عیسى (ع)، کلمه الله در قرآن به مناسبتهاى گوناگون از عیسى بن مریم(ع) به

تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان - 1

چکیده:در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای

Top