بایگانی برچسب: رستاخیز

جهان آخرت و تن پسین در دین زرتشت - 1

جهان آخرت و تن پسین در دین زرتشت - 1

چکیده: اعتقاد به معاد و رستاخیز، از بن مایه های جهان بینی ایرانیان باستان و زرتشتیان می باشد، زیرا بدون باور به پایانی برای جهان، آفرینش آغازین نیز کامل نمی شود و امری بی هدف است. در این پژوهش، جهان آخرت و تن پسین در دین زرتشتی را مورد بررسی قرار داده ایم. و ازمعراج

واکاوی تأثیرپذیری یهودیت از دین زرتشت (۲۰ص) - 1

        چکیده تأثیرپذیری ادیان از یکدیگر، همواره موضوعی مورد اختلاف محققان حوزه مطالعات ادیان بوده است. یکی از حوزه های ادیانی که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، مسئله تأثیرپذیری یهودیت در دوره اسارت بابلی، از باورهای زرتشتی گری است. بیشتر اندیشمندان معتقدند تأثیرپذیری یهودیت از آموزه های دین زرتشت می باشد.

آخر الزمان و آرماگدون در یهودیت و مسیحیت

آخرالزمان و حیات اخروی در یهودیت و مسیحیت - 1

معرفت ادیان،‌ سال اول، شماره دوم، بهار ۱۳۸۹، ص ۶۷ ـ ۹۶ ۱) آخرالزمان و حیات اخروی در یهودیت و مسیحی a) چکیده شوق آگاهی از سرنوشت، در سرشت آدمی نهاده شده است. با نگرشی کوتاه به تاریخ زندگی بشر درمی‌یابیم یکی از دغدغه‏های همیشگی انسان، چگونگی فرارسیدن پایان این جهان و حیات پس از

Top