بایگانی برچسب: دوم مکابیان

تصویر کتاب اپوکریفای عهد جدید

یک کتاب در یک مقاله «اپوکریفاى عهد عتیق» - 1

یک کتاب در یک مقاله «اپوکریفاى عهد عتیق» - 1

  معرفت ادیان ، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۶۹ ـ ۱۷۵ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 یک کتاب در یک مقاله «اپوکریفاى عهد عتیق» اپوکریفای عهد عتیق، ترجمه عباس رسول‌زاده، جواد باغبانی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷، چ دوم، زمستان ۱۳۸۷٫ این کتاب مجموعه‏اى از میراث دینى بنى‏اسرائیل

نهضت مکابیان - 1

 معرفت ادیان،‌ سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸، ص ۴۳ ـ ۷۳ نهضت مکابیان چکیده نهضت مکابیان حرکتی بود که یهودیان تحت حاکمیت شهریاران سلوکی ـ جانشینان اسکندر مقدونی در سوریه- پدید آوردند. اسکندر تربیت‌شده ارسطو و تحت تأثیر وی بود. او پیش از این­که عنصری نظامی باشد، عنصری فرهنگی بود. از این رو، همزمان

Top