بایگانی برچسب: خدا

نقد مقاله خدای عهد عتیق - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۵) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110254 نقد مقاله خدای عهد عتیق (۵ صفحه) نویسنده : حمامی لاله زار،یونس هفت آسمان » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۱۷ (صفحه ۲۵۱) ‌ ‌‌‌بـررسی‌ هر متن در صورتی که به شکل جامع

مسأله شر و راه حل های آن - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: پژوهش‌های فقهی » زمستان ۱۳۸۴ – شماره ۳ (از صفحه ۲۳ تا ۳۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/92163 مسأله شر و راه حل های آن (۱۲ صفحه) نویسنده : محمدرضایی،محمد چکیده این مقاله بر آن است تا یکی از مسائل مهم در حوزه دین پژوهی و فلسفه دین، یعنی مسأله

رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند - 1

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » تابستان ۱۳۹۰ ، سال سیزدهم – شماره ۵۰ (از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981421 عنوان مقاله: رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند (۱۶ صفحه) نویسنده : لی جنگ،سیوئه مترجم : محمد پور،محمد حسین چکیده : کلمات کلیدی : هفت آسمان » شماره

خدا در اندیشۀ هگل - 1

نویسنده: لیتون،جی.ای.؛ مترجم: فتحی،علی؛ زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲، سال چهاردهم- شماره ۵۶ و ۵۷(۲۰ صفحه – از ۸۹ تا ۱۰۸) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1033448/%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%80-%d9%87%da%af%d9%84

خویشکاری خدای نبوی بین النهرینی در فرمان کوروش - 1

چکیده: کتیبه فرمان کوروش تاکنون اساس پژوهش های فراوان قرار گرفته، ولی به نقش خدای نبوی بین النهرینی در این کتیبه از منظر اسطوره شناختی عنایت چندانی نشده است. کتیبه فرمان کوروش آسیب هایی دیده و نبو و مردوک تنها خدایانی هستند که نامشان در این نوشته باقی مانده است. خدای نبو، صاحب خویشکاری توکل

گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش (۱۵ص) - 1

چکیده ظهور باورهای انسان‌گرایانه در بسیاری از تعالیم معنویت‌گرایی جدید قابل پیگیری است. اما به گمان نگارنده، بهره‏مندی و اصالت این رویکرد در مجموع تعالیم دونالد والش با شدت بیشتری همراه است، علت این ادعا نهفته در نحوه‏ی بیان و نظام تعالیم والش است، از آن جهت که این بیان به صورت دوسویه و دیالوگ

کریشنا مورتی و تشکیلات دینی (۴ص) - 1

مقدمه در بسیاری از جلسات سخنرانی، از کریشنامورتی در مورد خداوند سوال می‌شود. کما بیش در هر یک از کتاب‌های او نامی از خداوند و سوالات گوناگون حاضرین در جلسه، درباره «خدا» وجود دارد. اظهارات کریشنامورتی در مورد چیستی خدا سرشار از ابهام و پیچیدگی است. نکته جالب آنکه، وی هیچ‌گاه به‌طور صریح وجود یا

آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی (۱۴ص) - 1

آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی چکیده امروزه در کشور ما افزون بر گروه‌ها و فرقه‌های سنتی تصوف، گروه‌های نوظهوری به نام عرفان و معنویت با جاذبه‌های مادی و نفسانی پیدا شده‌اند و هر روزه با شگردها و شیوه‌های مختلفی در شکار تشنگان و علاقمندان عرفان و معنویت‌اند. سرچشمه

نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا (۷ص) - 1

نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا چکیده کریشنامورتی، آموزه‌های خود را نه زیرمجموعه روان‌شناسی و نه در مسیر ایجاد مذهب و تعالیم عرفانی می‌داند؛ اما با اندکی تأمل به‌راحتی می‌توان تعالیم او را در حوزه‌ روان‌شناسی و عرفان قرار داد. بسیاری از عبارات او با موضوع مذهب و معنویت شکل می‌گیرد. اعم

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه - 1

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه چکیده ویشنوپورانه، یکی از هجده پورانۀ اصلی و از جمله متون اصلی فرقۀ ویشنوّه آیین هندو است. در این متن، با تلفیق اسطوره های کهن هندویی و دستاورد مکاتب مهم فلسفی هند، همچون ودانته و سَنکهیه، ساختار منسجمی از خداباوری هندویی به تصویر کشیده شده و خدایان

Top