بایگانی برچسب: حکمیت قران

حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه - 1

کاظم قاضی زاده ، محدثه مقیمی نژاد داورانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات چکیده:   (۴۹۱۱ مشاهده) حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین  از موضوعات مورد اختلاف در میان فقها و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود

Top